Bruntálská radnice se zabývá posílením veřejného osvětlení ve městě. Tma je v noci kvůli nedostatečnému osvětlení například v Příčné ulici od sídla České pošty okolo stavebnin k tamnímu osamocenému panelovému domu. Tam se dá v noci projít jen s baterkou a notnou dávkou odvahy.

Deset sloupů

„Napojení veřejného osvětlení bude provedeno na stávající osvětlení od České pošty v ulici U Stadionu podél levé strany komunikace po objekt panelového domu," řekl Marian Hvorecký, vedoucí odboru správa majetku, kultury a rozvoje města Městského úřadu v Bruntále.

K řešení je nutné získat u stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby, a pak už začít stavět jednotlivé sloupy. Příčná ulice bude osvětlena deseti kovovými stožáry za čtyři sta tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.

Bruntálští radní uložili Hvoreckému odboru zpracovat seznam všech ulic ve městě, v nichž je potřeba veřejné osvětlení rozšířit a nebo rekonstruovat.

„Seznam nejdříve předloží pracovníci ve druhém květnovém týdnu na jednání rady. Až následně získá veřejnost možnost do seznamu nahlédnout," uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Návrh však počítá s posílením osvětlení třeba na Třídě Práce nebo v ulici T. Kronesové.

Opravy jsou nutné

Jak úředníci města přiznali ve zprávě předložené zastupitelům, je situace v oblasti veřejného osvětlení v bruntálských ulicích podhodnocená.

„Ve schváleném rozpočtu jsou navrhovány prostředky, ale jsou rovněž kráceny, nebo zcela pomíjeny položky zaměřené na rozvoj veřejného osvětlení," píše se ve zprávě. Peníze schválené v rozpočtu města pokrývají podle Mariana Hvoreckého jen běžné opravy vedoucí k zachování stávajícího osvětlení.

„I tak dochází k situacím, kdy může dojít k zachování stávajících osvětlovacích bodů pouze za provizorního řešení, protože na komplexní řešení, zahrnující kompletní obnovu, nejsou prostředky," komentuje problematiku zpráva odboru správa majetku, kultury a rozvoje města.

Veřejné osvětlení je mnohde ve městě na hranici životnosti a jeho obnova je úspěšná hlavně díky investičním akcím, zaměřeným k revitalizaci veřejného prostranství.

Tak, jak tomu je třeba na náměstíčku před kinem Centrum nebo v sídlišti Dolní. Na to, aby veřejné osvětlení došlo modernizace, je třeba najít peníze v rozpočtu města. A je pouze na zastupitelích, zda investice do nočního osvětlení města Bruntálu podpoří.