„Podle posudku, který byl vypracován, je dům v havarijním stavu a hrozí jeho samovolné zřícení," informovala mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková s tím, že jde o dům číslo 19, který už jeho obyvatelé opustili. Demolici musí majitel budovy zahájit nejpozději do patnácti dní od doručení rozhodnutí.

Stavbu musí odstranit kompletně až po úroveň terénu, stojí v nařízení stavebního úřadu.

Mezi závady, které úředníci na domě našli, patří například to, že v celém objektu jsou zásadním způsobem poškozené nebo úplně vybourané téměř všechny stropní konstrukce, vybourány jsou ocelové nosné prvky nad nadpraží oken a dveří, konstrukce konzol balkónů jsou bez opěr, jsou vybourány kusy zdiva, zcela je odstraněna střešní krytina, suterény jsou zaplněné sutí a odpadky, v celém objektu chybí zábradlí na schodišti.

Majitel domů v Přednádraží Oldřich Roztočil si rozhodnutí úředníků musí teprve vyzvednout na magistrátu. Poté si chce ověřit, zda je nařízení demolice oprávněné. Pokud ne, chystá se bránit právními kroky.

Obvod zažádal o exekuční vystěhování domů v Přednádraží

Nařízení o vystěhování Romů z ghetta v Přednádraží stále platí. Okresnímu soudu v Ostravě navíc včera zapsal žádost stavebního úřadu centrálního obvodu o provedení exekuce na všechny domy v lokalitě.

„Vlastník domů nesplnil povinnost a v domech se stále zdržuje velké množství lidí. Proto se obracíme na soud s žádostí o provedení exekuce. Všem osobám, které se ke dni ústního vyhlášení rozhodnutí v domech zdržovaly, bylo naším obvodem nabídnuto přístřeší," sdělila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.