Čtení, psaní, počítání. Dovednosti, které jsme se všichni naučili v prvních letech navštěvovaní základní školy. Mnoho z nás, a zejména našich rodičů, si ještě dnes povzdychne nad vzpomínkou na začátky druhé jmenované činnosti, psaní.

Kolik z nás se vztekalo, že mu krasopis nejde, že písmenka nehezky skáčou po řádcích, nedrží se linky nebo mají nesprávný sklon? Tyto starosti dnešní rodiče, kantoři ani školáci ze Základní školy v Lubině nemají. Jako vůbec první na Novojičínsku se začali tamní loňští prvňáci učit psát písmem Comenia Script.

O novém písmu, jehož autorkou je Radana Lancová, se začalo poprvé více mluvit v roce 2009, kdy bylo předloženo ke schválení ministerstvu školství. Jak to u novinek bývá, okamžitě veřejnost rozdělila na dva tábory. „Jedni tvrdí, že je to zbytečnost, která děti v psaní zpomalí a neuvolní jim ruku tolik, jako klasické vázané písmo, které jsme se dosud všichni učili. My v tom ale vidíme zjednodušení, sjednocení písmen, a hlavně způsob, jak naše děti přimět, aby je psaní bavilo," okomentovala zavedení Comenia Script na své škole ředitelka Základní školy Lubina Ivana Davidová.

Nevázaným tiskacím písmem píší lubinští prvňáčci pět měsíců. Ačkoliv to není dlouhá doba, při pohledu na jejich nástěnku, vytvořenou z přepisů slov, se nejeden rodič a návštěvník školního zařízení pozastaví. „Je neskutečné, že ty děti tak pěkně píšou. To dneska nezvládne kdejaký dospělý, aby měl tak hezké a hlavně čitelné písmo," povzdechla si nad nástěnkou jedna z maminek, jejíž dítko se metodu Comenia Script učit bude. Paní učitelka prvňáčků Martina Tesařová, která má projekt nového písma na starosti, k tomu jen dodala: „Nejlepší na tom všem je, že psaní děti baví. Vyloženě se těší na to, jaké nové písmenko se zase naučí. A to u psaní zrovna zvykem nebývalo."

Comenia Script. Kde na Novojičínsku najdete v písankách prvňáčků tiskací písmena? Na Základní škole v Lubině.

Souhlas rodičů

O zavedení Comenia Script začali v Lubině uvažovat před několika lety. Protože tamní pedagogický sbor nemá od myšlenek daleko k činům, vyrazila ředitelka s několika dalšími kolegyněmi do nejbližší školy, kde nové moderní písmo v rámci pilotního projektu používají. „Když jsme přijeli do Frýdku-Místku, zavedli nás do výuky, kde jsme mohli vidět nejen praktickou výuku psaní, ale také jsme si mohli prohlédnout písanky. Když jsme viděli to úhledné a hlavně čitelné písmo, které všechny obsahovaly, mysleli jsme si, že je to tím, že učitelé udělali nějaký speciální výběr žáků, kterým psaní jde. Vzápětí jsme však přišli na to, že v tom to tajemství není," zavzpomínala na seznámení s novou metodou psaní Ivana Davidová.

Charakteristika písma Comenia Skript:
Jednoduchá velká abeceda
Písmo má volitelný sklon
Napojování písmen je volitelné, může být i nemusí (díky tomu odpadají problémy s diakritikou)
Jednodušší písmo je čitelnější než klasický krasopis, navíc je podobné tiskovému
Rozumí mu i cizinci, kteří s naším vázaným písmem mají problém
Je hodné jak pro praváky, tak pro leváky
Několik písmen (k, t, y) a číslic (3 a 4) má více tvarových variant. Je na volbě každého dítěte, kterou bude používat

Poté, co pedagogové absolvovali speciální školení a získali certifikáty, přistoupili na lubinské základce k návrhu, aby se žáci první třídy školního roku 2013/2014 metodu Comenia Script začali učit. Narazili ovšem na to, že písmo nebylo ve školním vzdělávacím programu.

„Nastala tak situace, při které třiadvacet rodičů dnes již prvňáčků muselo na květnové schůzce rozhodnout, zda se jejich děti budou učit nové písmo," řekla Ivana Davidová a pokračovala: „Nakonec jsme byli překvapení tím, že dvacet dva rodičů s výukou souhlasilo, a jen jeden byl proti. Začali jsme proto uvažovat o tom, že by se tedy jedno dítě učilo klasickým způsobem." K tomu nakonec nedošlo, protože i tito rodiče nakonec novou výukovou metodu odsouhlasili.

Po prvních pěti měsících „ostrého" používání je Ivana Davidová navýsost spokojená: „Nikdy bych nešla do toho, o čem bych byla přesvědčená, že dětem ublíží anebo je pro ně špatné. Naopak si myslím, že nová metoda psaní může v dnešní době ulehčit mnoho věcí. Navíc učitelka Martina Tesařová, která má u nás nad projektem nového písma patronát, je skvělá a děti ji milují."

Vzápětí ředitelka Davidová vyvrátila několik mýtů, které Comenia Script od začátku provázejí. „Není pravda, že toto písmo je vhodné jen pro děti ze speciálních nebo zvláštních škol nebo že je pomalejší. Naopak, je jednodušší, když děti umí psát stejně rychlé a pro žáky přirozenější. Vždyť už v druhé třídě se mě děti při písemce z Prvouky ptaly, jestli můžou psát tiskacím. A navíc, kdo z nás dospělých dneska ví, natož při psaní běžně používá, například velké psací G nebo malé psací f?"

B jako babička, C jako citron… I takhle vypadá nový způsob psaní

Třiadvacet dětí ve věku kolem sedmi let sedí soustředěně v lavicích a v rukou dřímá obyčejnou tužku nebo pastelku. Pomalu v pracovním sešitě obtahují obloučky a čárky, které dohromady tvoří půlku rozkrojeného citronu. V tu chvíli se jim nevybaví horký čaj, ale písmenko C. To je přece této mnemotechnické pomůcce tolik podobné.

„Psát je legrace a moc nás to baví," odpovídají sborově na otázku, jak jim jde psaní, prvňáčci ze třídy paní Martiny Tesařové. Ta děti jako vůbec první v širokém okolí neučí klasickému krasopisu, ale píše nevázaným tiskacím písmem. Stejně jako její malí žáčci, je i ona spokojená s dosavadními výsledky. „Strašně je to baví, těší se na psaní. Ostatně právě jsem rozdala pololetní vysvědčení a z českého jazyka mají moje děti téměř všechny jedničku," ohodnotila prvních pět měsíců používání Comenia Script paní učitelka.
Že si stojí za rozhodnutím školy děti učit psát moderně a jednoduše, i když ona sama se kdysi učila úplně jinak, potvrzuje v zápětí. „Je sice pravda, že nemám srovnání z předchozích let, neučím dlouho, ale z dosavadní praxe musím znovu zopakovat, že děti tohle psaní baví. Učí se psát rovně, bez sklonu, písmo je úhledné a čitelné a hlavně nedělá žádný problém ani levákům, což dřív nebylo," řekla Martina Tesařová a dodala, že důkazem jsou diktáty. „Protože znají mnemotechnické pomůcky, kdy jim každé písmenko připomíná nějaký obrázek, okamžitě si ho vybaví. A tak, ačkoliv jsou na začátku své psací éry, diktáty mají téměř bez chyb."

Výuku psaní dětem zjednodušují nejen krásné barvené učebnice, ale také speciální tabule. Tu mají žáčci zvláště v oblibě. „Učíme se na ní, jak se které písmenko píše třeba s motýlky, kteří nám uletí, když něco uděláme špatně," popsal způsob výuky malý Pepík. Že mu jednou bude krasopis chybět se ani on, ani jeho rodiče nebojí. „Za prvé je Comenia Script uznaný ministerstvem, tudíž jej musí tolerovat na úřadech i jiných školách a navíc, slíbili jsme rodičům, že ve třetí třídě dostanou děti možnost navštěvovat nepovinný předmět, kde se klasický krasopis naučí. Takže si pak samy vyberou, které písmo je jim bližší," dodala na závěr paní učitelka Martina Tesařová.

Poznámka autorky

Nervy z Ocele
Kdybych se měla na začátku minulého týdne rozhodnout, zda mé budoucí děti budou navštěvovat školu, kde se vyučuje klasická forma psaní anebo písmo Comenia Script, s největší pravděpodobností bych volila první variantu. Stačila ale jedna návštěva lubinské základky a já se musím přiznat, že ačkoliv se to nedělá, přidávám se na druhou stranu, tedy k zastáncům nového jednoduchého psaní. Proč? Pro pocit, že já sama bych se do lavic první třídy z fleku vrátila. A není za tím nostalgie. Být prvňáčkem, kterého teprve všechno čeká a který se naučí číst, psát a počítat, chtěla bych se na své hodiny psaní těšit tak, jako děti v Lubině. Mít barevné učebnice, multimediální tabuli s motýlky a hlavně pocit, že psaní jde tak nějak samo, pozvolna a že je to zábava. Protože nevím jak vy, ale já doteď obdivuji a dodatečně děkuji svým rodičům za to, že to se mnou po půl roce neustálého vztekání, kdy písmeno l nebo j mělo opilou kličku a malé e už mi zase spadlo někam pod řádek, nevzdali. Jen díky jejich ocelovým nervům nejspíš nejsem negramotná. A tak nebuďme konzervy, šetřeme nervy na mnohem důležitější problémy a pojďme našim dětem dovolit, aby se na psaní těšily tak jako lubinští prvňáčci.