V minulosti busty prvního československého prezidenta lidé ukrývali. Dnes jsou na zrekonstruovaných podstavcích umístěny jejich kopie, které zhotovil akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda podle díla svého bratra Jana Gajdy.

„Busty byly zhotoveny z umělého kamene na bázi epoxidové pryskyřice. Jde o materiál, který by neměl nikdo odcizit. Původní bronz se už pro zhotovování obdobných děl prakticky nepoužívá," vysvětlil sochař Jakub Gajda.

Nově zrekonstruovaná busta T.G. Masaryka v Heřmanicích stojí v Koněvově ulici naproti kulturního domu.Busta v Heřmanicích

Nově zrekonstruovaná busta T.G. Masaryka v Heřmanicích stojí v Koněvově ulici naproti kulturního domu. Pomník má pohnutou historii. Původně měl být odhalen 18. října 1938, ovšem kvůli předmnichovským událostem a zákazu shormažďování k jeho odhalení nedošlo. Mojmír Najzar v knize Z minulosti Heřmanic popisuje, jak bustu po celou válku místní občané schovávali.

Pomník i se zachráněnou bustou byl pak odhalen v řínu 1945 a vydržel v Heřmanicích až do 60. let minulého století, pak byl podle Mojmíra Najzara tajně odstraněn," popsal historii busty mluvčí Slezské Ostravy Jan Král.

Podle něj byla po roce 1989 vyrobena na přání občanů nová bronzová busta, v roce 2004 ji ukradli neznámí pachatelé. Stejný osud potkal i další bustu, která byla v Heřmanicích umístěna v roce 2005. Dílo sochaře Jakuba Gajdy někdo ukradl už v roce 2006.

Masaryk je i v Kunčicích

Další Masarykova busta byla původně umístěna v Kunčicích nad Ostravicí (dnes už jen Kunčice), kde ji u místní školy odhalili v říjnu 1925.

„V průběhu války místní lidé sochu zazdili v kunčické škole. Po válce byla znovu instalována a na svém místě vydržela do roku 1962, kdy byla opět tajně odstraněna a odvezena na skládku do Kunčiček. V roce 1969 vybrali místní činovníci z depozitáře Ostravského muzea jinou bustu. Ta byla ale rovněž později odstraněna," doplnil mluvčí Slezské Ostravy.

V roce 1990 pak vyzvedl bývalý starosta Slezské Ostravy Jaromír Wagner v Ostravském muzeu bustu T.G. Masaryka a ta se vrátila do Kunčic. V 90. letech byla ale i tato busta ukradena. Nová busta byla slavnostně odhalena 28. října loňského roku.

„Je to úctyhodné, že v Kunčicích máme opět bustu T.G. Masaryka. Je to důležitá věc," komentoval Jaromír Wagner návrat sochy. Výrobu a instalaci bust financoval obvod Slezská Ostrava, opravy podstavce v Kučnicích hradil rovněž bývalý starosta Antonín Maštalíř.