Během května a června navštíví všechny přihlášené vesnice odborná porota. Ta je pak bude posuzovat v těchto oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.

Z každého kraje postoupí do celostátního kola jen jedna obec. Na slavnostní vyhlášení dojde až 14. září v Luhačovicích, kde se v té době bude konat Mezinárodní dětský folklorní festival s názvem Písní a tancem. Vítěze vyhlásí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Vesnice se poperou i o další ocenění, kterými jsou stuhy různých barev. Nejvyšší zlatá se uděluje za vysokou úroveň všech posuzovaných oblastí, modrá pak za kvalitní společenský život v obci. Bílou stuhu si zaslouží vesnice, která nejlépe zapojuje děti a mládež do života v obci.

Zelená stuha pak putuje do obce, jež výborně pečuje o svou zeleň, a poslední udělovanou je stuha oranžová. U ní se posuzuje spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Zmiňme také, že v minulém roce získal Rohov zelenou a Otice oranžovou stuhu. Letos budou o stejná ocenění soupeřit znovu.

Úplnou novinkou je pak dobrovolná kategorie Video Vesnice roku. Všechny přihlášené obce mohou natočit krátké video, v němž by se představily, seznámily veřejnost s obyvateli, projekty a také místním životem. Videa je možno natáčet a posílat do konce června. Postupně budou zveřejňována na serverech www.natocvideo.cz a www.youtube.com. Odborná porota z každého kraje vybere jednoho vítěze, který postoupí do finále.

Petr Dušek