Ve Slezské Ostravě se zvyšuje protipovodňová ochrana. Lesy České republiky v místě říčního kilometru 2,548 na Antošovickém potoce v těchto dnech dokončily výstavbu suché nádrže, jejímž hlavním úkolem je zadržet případnou přívalovou povodňovou vlnu.

„Poldr řeší akumulaci povodňových průtoků v lokalitě. V případě vzniku zvýšených průtoků bude voda dočasně zadržena v nové suché nádrži, čímž dojde k významnému snížení rizika vylití vody z břehů Antošovického potoka a současně zvýšení protipovodňové ochrany zastavěného území. Nádrž by měla níže položené území ochránit před až stoletou vodou," přiblížil mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Zároveň dodal, že se na území Slezské Ostravy plánují ještě další protipovodňová opatření. Tentokrát na Koblovském potoce. „Cílem úprav je snížit rizika lokálních záplav zvýšením průtokové kapacity koryta potoka přímo v Koblově. V zahájení prací však zatím brání komplikace s vlastníky pozemků, kterých by se úpravy částečně dotkly," konstatoval Boublík.

Proti povodním v Polance

Velká protipovodňová opatření se chystají i na řece Polančici v ostravském obvodě Polanka nad Odrou. Dlouhodobý problém s vyléváním říčky z koryta by měl vyřešit projekt, který připravuje Povodí Odry za finančního přispění města. Povodí Odry projekt převzalo v roce 2011 od zrušené Zemědělské vodohospodářské správy. Po studii proveditelnosti vyplynula nutnost změny koncepce připravovaných opatření. Ta by měla zahrnovat dvě suché nádrže a prohloubení koryta Polančice. Projekt se měl začít realizovat už letos, ale první kopnutí do země se posunuje nejspíš na příští rok.

„Museli jsme upravit harmonogram kvůli majetkovému vypořádání. Také zatím nemáme územní rozhodnutí, nicméně příprava projektu postupuje a upravili jsme i smlouvu s městem kvůli čerpání dotací. Zatím to vypadá tak, že by se práce mohly rozjet v příštím roce," řekl Deníku obchodní ředitel Povodí Odry Vladimír Vlček s tím, že předpokládaná projektovaná cena se pohybuje kolem 180 milionů korun.

Protipovodňová opatření v Polance by mohla být hotová do roku 2021.