„Vystavené fotografie ukazují zvláštní krásu mikročástic a odhalují jejich složení a výskyt v lidských tkáních. Dnes ještě nedokážeme s jistotou spojit všechny informace a přesně popsat mechanismus, kterým tyto částice ovlivňují zdraví. Umíme, je ale již najít, známe jejich původ a proces vzniku. Dnešní výstavu berte jako další krok vědeckého poznání, stejně jako ochutnávku nových prezentací, které nás budou i nadále jistě překvapovat," uvedl za autorský tým Jiří Bílek ze společnosti Envirta.

Nejmodernější elektronové mikroskopy dokážou přiblížit částečky velikosti nanometrů, což je rozměr 70 tisíckrát menší než šířka lidského vlasu. Například jeden ze snímků je orientován na dopravu, která se podílí na znečištění ovzduší v regionu přibližně 10 procent.

Nejde však pouze o celkové množství pevných částic vzniklých v dopravě, ale hlavně o jejich složení. Pneumatika obsahuje kromě pryže a kaučuku zinek, arzén, hliník, kadmium, kobalt, chrom, nikl a olovo. Provozem automobilu dochází k obrušování a otěru brzdových destiček, kotoučů a bubnů. U brzdového obložení osobních automobilů je to na jeden kilometr 10 až 20 mg, u menších nákladních aut 30 mg a u těžkých nákladních automobilů asi 50 až 80 mg. A to vše člověk vdechuje. Vystavené fotografie s příslušným textem dávají návštěvníkovi podnět k zamyšlení nad problematikou znečišťování ovzduší.

O hezký kulturní zážitek se postaraly žákyně Základní umělecké školy Bohuslava Martinů pod taktovkou učitelky Květuše Pokorné. Výstava potrvá do 29. listopadu.