Ve Vítkovicích byla dokončena rekonstrukce dalších domů v lokalitě v ulici Sirotčí a Štramberské. Včera je město, které kompletní rekonstrukci financovalo, oficiálně předalo k dalšímu užívání obvodu. Ve čtyřech domech 41A a 43A v ulici Sirotčí a 29 a 29A v ulici Štramberské vzniklo na dvaačtyřicet nových bytů.

Nový kabát dostal i bytový dům v Sirotčí ulici 74.„Tyto dva dílčí projekty byly realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pod názvem Budoucnost Vítkovic," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Jak upřesnila, stavební práce byly zahájeny loni v srpnu a přišly na téměř 51 milion korun. Na jejich financování se podílelo město Ostrava a fondy Evropské unie.

„Byty už jsou obsazené, zájem o ně byl velký," řekl starosta Vítkovic Petr Dlabal. Jak vysvětlil, přednostně se do nich vrátili původní nájemníci, kteří byli po dobu opravy vystěhováni do náhradních prostor. Další pak byli vybíráni z dlouhého pořadníku žadatelů o byt. „Přednost dostaly rodiny nebo matky s dětmi," doplnil Dlabal. Důležitou podmínkou však rovněž bylo, že žadatel o byt není dlužníkem obvodu.

Integrovaný plán rozvoje města Budoucnost Vítkovic realizuje Ostrava od července 2009. Byla pro něj vytipována zóna ve Vítkovicích o rozloze 4,406 čtverečního kilometru, na které je silná koncentrace negativních vlivů. Ať už územně prostorových, komunikačních, bytových nebo sociálních. Město Ostrava ve spolupráci s obodem připravilo a postupně realizuje sedm projektů obnovy veřejných prostranství a pět projektů regenerace bytových domů. Kromě nákladné rekonstrukce to také zahrnuje postarat se o udržitelnost projektu po dobu minimálně pěti let po jeho dokončení. Na investiční projekty navazují také další, například vzdělávací, sociálních dovedností a podobně. Realizují je zejména občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v dané lokalitě.

Obnova veřejných prostranství:

• oprava parkovacích ploch v ulici Mírové

• oprava komunikace v ulici Prokopa Velikého

• oprava chodníků v ulici Ruské v úseku Kotkova - Štramberská

• rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

• oprava komunikace a chodníků v ulici Zengrově

• oprava chodníků v ulici Ruské v úseku Štramberská - Závodní

Regenerace bytových domů

• regenerace bytového domu Zengrova 12

• regenerace bytového domu Štramberská 6

• regenerace bytových domů Štramberská 8, 12, 14, 16, 18

• regenerace bytového domu Sirotčí 39A

• regenerace bytového domu Sirotčí 74

• regenerace bytových domů Sirotčí 41A, 43A

• regenerace bytových domů Štramberská 29 a 29A