Přihlašování středoškoláků, gymnazistů, ale i pracujících lidí, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit vzdělání, ke studiu na vysoké škole je v plném proudu.

Některé z univerzit v Moravskoslezském kraji už uzavřely první kolo přijímacích řízení, zájemci však stále mají šanci poslat přihlášku například na mezi studenty velice oblíbenou Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) nebo se ještě přihlásit ke studiu některého z nových a zajímavých oborů.


„Řádný termín byl ukončen k 28. únoru, ale některé fakulty už otevřely druhé kolo přijímacího řízení: filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě přijímá přihlášky do 1. července. Pro doktorské studium je termín 31. května. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné předpokládá, že vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení v průběhu května. Matematický ústav v Opavě přijímá přihlášky do 31. července. Fakulta veřejných politik v Opavě už také zahájila další kolo, které potrvá do 31. srpna," přiblížil mluvčí Slezské univerzity v Opavě Martin Kůs.

Nové a neotřelé

Právě na vznik nových a neotřelých oborů v letošním roce vsází všechny tři veřejné vysoké školy. Zatímco v loňském roce se spíše vypořádávaly s poklesem počtu studentů, vlivem stále se svažující demografické křivky letos už si mohou dovolit otevřít a přijmout studenty na mnohdy alternativní studijní programy.

„Novinkou je magisterský, navazující studijní program Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě. Vyučován bude v Opavě a v Košicích. Zájemci se stále ještě mohou hlásit," přiblížil mluvčí Kůs.

Ani Ostravská univerzita nezůstává pozadu a připravila i pro nadcházející akademický rok lahůdku, kterou ocení zejména zahraniční studenti. „Čeština pro cizince je kurz vyučovaný na Filozofické fakultě. Studenti jsou zařazeni podle znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Výuka je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům," uvedl mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník a dodal, že kurz pro pokročilé studenty se soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.

Pro studenty i pracující

Z propsperity superpočítačového centra těží VŠB-TUO, která letos láká na tři velmi atraktivní obory.

„Národní superpočítačové centrum IT4Innovations předložilo k akreditaci zcela nový a v České republice jedinečný univerzitní studijní program Superpočítání High Performance Computing. Tento studijní program se zaměřuje na využití nejvýkonnějších výpočetních prostředků superpočítačů k řešení velmi náročných úloh současné vědy a praxe," přiblížila mluvčí univerzity Klára Janoušková. V případě úspěšné akreditace se program otevře pro navazující magisterské a doktorské studium.

Dalším výzkumně orientovaným programem na univerzitě je celouniverzitní studijní program Aplikované vědy a technologie.

„Jedná se o unikátní obor nejen na VŠB-TUO, který kombinuje matematiku a další přírodní vědy se základy programování a inženýrskými aplikacemi. Může se pochlubit inovativním pojetím studia. Program nebude členěn na obory, profilace studentů bude zajištěna formou volitelných předmětů," uvedla mluvčí Janoušková.

Absolvent tohoto programu získá hluboké poznatky z předmětů tvořících základ inženýrských oborů, kterými jsou matematika, fyzika, chemie, informatika, automatizace, a osvojení si jejich praktického použití při řešení různých technických problémů.

Poslední novinkou nadcházejícího akademického roku je strojírenský obor energetika 21. století.

„Tento tříletý bakalářský studijní obor se otevírá pouze v kombinované formě. Zájemcům doplní vzdělání v oblasti energetiky, a tím zapůsobí na jejich kariérní růst v profesní praxi. Je určen ale i těm, kteří mají zájem změnit svou dosavadní profesi a nasměrovat svůj profesní a odborný růst do tohoto dlouhodobě perspektivního technického odvětví, kterým energetika byla, je a bude," dodala Klára Janoušková z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.