Není to žádná science fiction, ale blízká budoucnost.

Do školy budou jezdit do Plynojemu, přestavěného podle projektu světoznámého českého architekta Josefa Pleskota, už koncem příštího roku.

„Chceme, aby k nám denně přijížděly školy se studenty, kteří by zde měli atraktivní výuku. Budou využívat zdejší učebny a multifunkční aulu, která pojme až patnáct set lidí a nabízí pro výuku zcela jedinečné zázemí,“ řekl Petr Koudela, šéf sdružení Dolní oblast Vítkovice.

V celé Dolní oblasti bude kompletní vzdělávací infrastruktura, ať už to bude naučná trasa na Vysoké peci č. 1, interaktivní muzeum v VI. energetické ústředně nebo zábavně a hravě pojatá věda a technika ve Science and Technology Centru. Studenti tak budou o krok blíže k praktické zkušenosti, což při výuce představuje nedocenitelnou výhodu.

Rektoři chtějí do Dolní oblasti

Jiří Močkoř, rektor Ostravské univerzity, i Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, se shodují, že Dolní oblast Vítkovic představuje zcela unikátní studijní prostor.

„Takovéto netypické prostředí se může stát skutečně zajímavým vzdělávacím zázemím. Určitě budeme chtít využívat multifunkční auly v Plynojemu, která nabídne prostory pro nejrůznější vzdělávací konference a akce,“ uvedl Močkoř.

Studenti Ostravské univerzity by se podle něj měli aktivně zapojit do provozu celého vzdělávacího centra v Dolní oblasti Vítkovic, včetně plánovaného Science and Technology Centra. Projekt Velkého světa techniky je důležitý také pro Vysokou školu báňskou, která na něm jako člen sdružení Dolní oblast Vítkovic už teď aktivně spolupracuje.

„Chceme vybudovat místo, kde se budou moci studenti seznámit s vědou a technikou a získat k ní vztah. Ukázat i těm nejmladším, že věda a technika je jejich budoucnost, a to budoucnost zajímavá,” zdůraznil Ivo Vondrák a dodal, že i VŠB bude chtít využívat také multifunkční auly v Plynojemu.

„Naše aula nyní takříkajíc praská ve švech a často máme problém najít průniky tak, aby nám akce nekolidovaly s výukou. Bude jistě zajímavé v Plynojemu organizovat kupříkladu nadnárodní kongresy nebo sympozia, která potřebují velká zázemí. V blízkosti Dolní oblasti Vítkovic je navíc Nová Karolina, centrum města, centrum společenského života. To je pro organizaci takovýchto akcí velkým přínosem,“ dodal Vondrák.

Vznikne zázemí pro univerzitní kampus?

Jednou z vizí projektu Nových Vítkovic, který zahrnuje nejen oživení Dolní oblasti, ale i řadu dalších novinek, je také vybudování univerzitního kampusu.

„S myšlenkou vybudování univerzitního kampusu přišel bývalý rektor Ostravské univerzity Vladimír Baar. Vytvořili jsme proto projekt, který jsme pak představili tehdejším rektorům obou univerzit v Ostravě Jiřímu Močkořovi a Tomáši Čermákovi,“ přiblížil Jan Světlík, šéf strojírenského holdingu Vítkovice a autor celého konceptu Nových Vítkovic, s tím, že projekt kampusu je nyní připraven v podobě studie.

Ani jeden ze současných rektorů ale výstavbu univerzitního kampusu v Dolní oblasti Vítkovic nevidí reálně. Největším problémem pro univerzity totiž nejsou prostory.

„Prostorů máme po pravdě řečeno dost, a jsou to prostory naše vlastní, za které neplatíme nájem. V průběhu posledních dvaceti let jsme si je průběžně zrekonstruovali a jsou pro naše potřeby zcela vyhovující, takže neuvažujeme o získání nových,“ konstatoval Jiří Močkoř.

Podobně to vidí i Ivo Vondrák. Vysoká škola báňská podle něj nemá důvod ani prostředky na to, aby si budovala nebo pronajímala nové studijní prostory v Dolní oblasti Vítkovic.

„Je pro nás výhodné budovat a rozšiřovat kampus v oblasti Poruby. Zde již máme kvalitní vzdělávací zázemí včetně vysokoškolských kolejí, sportovišť, výzkumných center a vědecko-technologického parku,“ vysvětlil Vondrák.

Možnost přemístění do Dolní oblasti Vítkovic existuje podle něj pouze v případě ekonomické fakulty. Zatím ale převládá takový názor, že to v podstatě ani tato fakulta nepotřebuje a považuje své stávající prostory v centru Ostravy za dostačující a lukrativní.

Pro výuku nájem na pět let zdarma

Spolupráci s univerzitním sektorem vnímá Jan Světlík jako klíčovou pro životaschopnost Dolní oblasti Vítkovic. Vytvořit zde vzdělávací centrum se vším všudy je cílem a přáním všech lidí, kteří se na projektu podílejí.

„Chceme proto po dobu udržitelnosti, což je doba pěti let do konce roku 2017, nabídnout univerzitám pro pravidelnou výuku možnost bezplatného nájmu s výjimkou provozních nákladů. V multifunkční aule v Plynojemu by mohla probíhat daleko efektivnější výuka, zejména pro studenty prvních ročníků,“ konstatoval Světlík.

V Plynojemu by podle něj bylo možné propojit kupříkladu výuku předmětů jako jsou matematika, fyzika a chemie, a to i pro několik fakult dohromady. Plynojem navíc bude vybaven špičkovou audiovizuální technikou.

„Konečně by se tak v Ostravě učilo v prostředí, které je skutečně univerzitní, které má špičkovou architekturu, bezchybnou techniku a kompletní zázemí. Taková je moje představa, je jen otázka, zdali stávající páni rektoři tohoto využijí, nebo zda tyto nabídky osloví jinou univerzitu,“ uzavřel šéf strojírenských Vítkovic.