Protože se jedná o památku, která je v chráněné oblasti, budou změny v parku, kácení i nová výsadba probíhat po konzultacích s ochránci přírody a památkáři. A záležitost to nebude levná.

Stavební firmě, které zámeček i celý areál patří, se podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník ve výši 85 500 korun na vypracování studie současného stavu a obnovy zámeckého parku. Studie je zpracovávána v součinnosti Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se státní památkovou péčí, mapuje nejen současný stav a inventarizaci výsadby parku, ale především navrhuje postup a celkovou revitalizaci zámeckého parku.

Park k relaxaci a odpočinku

„Bude se jednat o navržení stavebně technických prvků, jako jsou chodníky, osvětlení, informační tabule, dětské hřiště a další hrací prvky, včetně venkovního mobiliáře. Zároveň bude zpracován návrh na přebudování a úpravy okolí a prostor vodní nádrže, která je součástí parku, na rybník a místo k relaxaci a odpočinku," uvedl Josef Strapáč z firmy Czasch, která je majitelem zámečku.

Už nyní slouží areál zámečku Grohmann k pořádání akcí pro veřejnost, organizuje je zde Spolek Přátel Vrbenska. Spolek by také rád na zámečku vybudoval místní muzeum, proto je partnerem projektu. „Podklady a návrhy studie obnovy zámeckého parku jsou konzultovány v rámci spolupráce s občanským sdružením Spolku Přátelé Vrbenska, partnerem projektu, který bude prostory zámeckého parku celoročně využívat v rámci kulturně společenských akcí pro děti a obyvatele Vrbna pod Pradědem," potvrdil Josef Strapáč.

Studie na obnovu parku je ale jen první etapou. V té druhé už půjde o vlastní realizaci, aby park získal důstojnou podobu a mohl sloužit široké veřejnosti. Pokud vše dobře půjde, snad se s vlastními pracemi začne již v příštím roce. V zámečku je už nyní funkční restaurace a ubytovací prostory.