Polyfunkční dům v Čelakovského ulici v těsné blízkosti Mariánského náměstí, stavba obchodního domu Billa v ulici 1. máje a novostavba v proluce ulice 28. října. To jsou nové stavby v Mariánských Horách. V dalších městských obvodech se zastavování proluk ale příliš nedaří. A to ani přesto, že by tento trend měl být hlavním cílem developerských projektů.

Ostravský architekt David Kotek Deníku řekl, že kvalitní stavba v proluce zlepší nejen okolí, ale také život.

„Řídím se heslem, že město je samý dům a sem tam strom. Les je zase naopak samý strom a sem tam dům. Proto si myslím, že stavět na prázdných místech mezi zástavbou je správný a nutný směr. Jsem v tomto ohledu velmi radikální. Denně se v České republice zastaví volná krajina o velikosti tří Václavských náměstí. Jsme povinni zastavit výstavbu na zelených plochách mimo město, musíme zastavovat volné parcely uvnitř měst," podotkl architekt.

Pro

Doplnil, že cestou je jít třeba do výšky.

„Například v Porubě bych umožnil, za určitých podmínek, využít podkroví v chráněných památkových objektech socialistického realismu. Zastavování města má jednu zásadní komplikaci a tou je, že se to nikdy těm z okolí nelíbí. Mají pocit, že se jim něco bere. Přitom kvalitní stavba v proluce nebo vhodná dostavba musí okolí a život zlepšit. Pak má smysl," uvedl David Kotek.

Stejně to vidí také architektka a starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková. „Nejen z urbanistického hlediska je dobře stavět v prolukách. Město pak vypadá lépe a útulněji. V Mariánských Horách a Hulvákách počítáme se zastavováním proluk i v budoucnosti," uvedla starostka.

Podle Martina Mlčáka, který se podílí na obsahu internetových stránek msstavby.cz, za posledních pět let moc proluk v Ostravě nezmizelo.

„Měl by to být trend ve stavebnictví, bohužel se tomuto typu staveb v Ostravě moc nedaří. Podle našich informací tomu třeba centrální ostravský obvod vůbec nejde naproti. Spíše naopak. Od doby, co je u moci současné vedení, nedošlo k zahájení jediné novostavby v centru," uvedl Martin Mlčák k problému ostravských proluk.

Proti

Jednou z plánovaných novostaveb měla být ta v Gorkého ulici naproti oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů ostravského magistrátu, stavební úřad centrálního obvodu ji však nepovolil, kvůli parkovacím místům a pěti vzrostlým stromům.

„O dalších výstavbách na stavebním úřadu nevědí," řekla tisková mluvčí centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková.

Podobně to vypadá také v Porubě. „Na území městského obvodu Poruba v současné době neprobíhá žádná zástavba proluk mezi domy a nemáme ani informace, že by nějaký investor v dohledné době chtěl v prolukách stavět," informoval mluvčí porubské radnice Martin Otipka.

Tereza Thérová z tiskového oddělení Ostravy-Jihu doplnila, že problematika proluk není na Jihu aktuální tak, jako v jiných částech Ostravy. „V současnosti nejsou evidovány žádné požadavky na investiční akce, které by se proluk týkaly. S ohledem na strukturu zástavby, která výskyt proluk prakticky neumožňuje, tyto akce nejsou ani očekávány," vysvětlila.

Studenti ČVUT navrhnou zástavbu proluk v centru Ostravy Do Ostravy zavítali studenti Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty architektury, navrhovat totiž budou vyplňování proluk v okolí Masarykova náměstí.

„Prvotní impulz přišel ze strany vedení školy, která nás oslovila na základě veřejných debat týkajících se oživení centra Ostravy. Spolupráci považujeme za přínosnou i proto, že slibuje nejen odvážná řešení budoucích architektů a urbanistů, ale také neotřelý pohled zvenčí, nezatížený zdejším prostředím a konzervativními úvahami starousedlíků o tom, jak by centrum mělo nebo nemělo v budoucnu vypadat," uvedla starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová.

Vedení obvodu poskytlo ČVUT v Praze podklady o pěti pozemcích, jimiž se nyní zabývá 27 studentů.

„Ti nám na víkendovém workshopu, který se bude konat ve dnech 6. až 8. listopadu, představí své prvotní nápady. V polovině ledna pak budou své projekty v Ostravě veřejně prezentovat, práce budou vystaveny i v budově radnice obvodu," doplnila starostka Petra Bernfeldová.