Proč někteří lidé onemocní a jiní ne? Mnohdy za to mohou geny a na výzkum těch „podezřelých" je zaměřen projekt, na kterém spolupracují novojičínské Laboratoře AGEL s odborníky z pražské Univerzity Karlovy. Aby bylo možné dosáhnout dostatečného počtu vzorků k výzkumu, musí nyní najít zdravé seniory starší 60 let.

Rakovina je strašákem dnešní doby. Je to druhá nejčastější příčina úmrtí pacientů v České republice. Na řadu otázek spojených se zákeřným onemocněním dokáží lékaři odpovědět, ale mnoho dalších zůstává stále nezodpovězených.

Třeba proč postihne rakovina velmi mladé lidi nebo proč jiným se i ve vysokém věku vyhýbá. Odborníci vědí, že za propuknutí a rozvoj onkologických onemocnění mohou některé geny, tedy dědičné vlivy, a právě na jejich výzkum je zaměřen projekt CZEcanca, na němž spolupracují Laboratoře AGEL, kromě akademické půdy, s dalšími renomovanými pracovišti v rámci celé České republiky.

Hledání dobrovolníků bez onkologické minulosti není v dnešní době vůbec jednoduché.

„Zaměřujeme se na probádání veškerých variant (změn v DNA), které nalezneme v „podezřelých" genech onkologických pacientů při porovnání se stejnými geny zdravých lidí, dobrovolníků, kteří onkologické onemocnění neprodělali. A právě hledání zdravých lidí bez onkologického onemocnění je pro nás teď největším oříškem. Takoví lidé jsou totiž, bohužel, vzácní," říká vedoucí Oddělení vzdělání a výzkumu Laboratoří AGEL Spiros Tavandzis.

ŘAD PODMÍNEK

Aby se zájemce mohl stát dobrovolníkem, musí splnit přísné podmínky. Jaké přesně, sdělila mluvčí společnosti Agel Radka Miloševská: „Musí to být lidé ve věku nad 60 let, kteří nikdy neprodělali onkologické onemocnění, a stejně tak ani jejich nejbližší příbuzní, což jsou rodiče, sourozenci a děti."

Následně bude dobrovolníkům, v zájmu vědy, odebráno 10 mililitrů krve pro detailní prozkoumání. Oslovování vhodných kandidátů už začalo, například přes kluby seniorů. Výhodou případné spolupráce je, že zájemci nemusí navštívit přímo novojičínské laboratoře. „Starším osobám se hůře cestuje. Pokud mají senioři zájem o spolupráci na tomto projektu, odběr krve zajistí zkušená zdravotní sestra v místě jejich bydliště nebo zdravotní personál v Poliklinice AGEL v Novém Jičíně," doplnil Spiros

Tavandzis s tím, že do projektu se mohou zapojit lidé žijící v celé republice. V tomto případě by se měli obrátit telefonicky nebo emailem přímo na Laboratoře AGEL, kde jim smluví nejbližší místo k odběru vzorku.