Deník včera informoval o kontrole takové části Karviné, kterou je Nové Město. Strážníci, policie a další složky vyrazili kontrolovat domy v ulici U Svobodáren. Dnes jsme zjišťovali, jak vypadá situace v některých jiných městech.

Například v Orlové je takovou lokalitou část čtvrti Poruba.

„Myslím, že toto je velmi podobné všude. Problém je také v tom, že mnoho domů zde například vlastní firma RPG, takže město ani není vlastníkem," popisuje přímo z praxe například velitel orlovské městské policie Roman Galia.

V Porubě tak převládá drobná kriminalita a občas i „divoké" chování a nesnášenlivost. „Je to dáno tím, že zde už dávno nežijí jen starousedlíci, kteří se všichni znali. S příchodem dalších lidí, často z úplně jiných měst, dochází v tamní komunitě ke sporům," říká Galia.

Řešení? „Vyplácí se nám systém cílené hlídkové služby. Problémová místa kontrolujeme, pokud je třeba, posilujeme hlídky. Vyplácí se nám také společné hlídky s policií. Policisté pak okamžitě na místě mohou řešit věci podle své kompetence," doplnil.

Rok 2012

Na rok 2012 a nové sociální zákony, které přinesl, dodnes neradi vzpomínají v Bohumíně. Tam byly a jsou „vyhlášené" lokality především ulice Drátovenská a Jeremenkova. „Jenže s přechodem daných kompetencí na úřady práce skončila naše vlastní dlouholetá sociální práce, která měla i své výsledky," podotýká místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Město navíc řeší další problém, a to rovnou přímo v centru! V některých soukromých objektech se tady rozjely ubytovny.

„To u mnohých obyvatel vzbuzuje obavy o jejich bezpečnost. Zatím zde ale nedochází k častým jevům, které by mohly být označovány jako trestné činy. Občas dojde spíše ke slovním přestřelkám a podobně. Přesto místní obyvatelé nevnímají situaci příliš radostně," popisuje Bruzl.

Bohumínští pak mimo jiné sami aktivně spolupracují s příslušnými ministerstvy na vytváření nových sociálních zákonů, které by snad měly vstoupit v platnost v roce 2017.

„Všichni víme, že tato oblast potřebuje nutné změny, aby se mnohé problémy daly řešit lépe," doplnil Bruzl.