Slavnostní otevření krnovské synagogy proběhne v pátek 13. června v 11 hodin. Její původní a současnou podobu i využití představí zástupci Federace židovských obcí a občanského sdružení Krnovská synagoga.

Časově i finančně náročná rekonstrukce, jež stála 31,6 milionu korun, měla synagogu nejen rekonstruovat po stavební a technické stránce, ale také ji co nejvíc přiblížit její předválečné podobě. Proto na ní pracovali kromě stavebníků také restaurátoři a mistři uměleckých řemesel. Kompletní obnova se týká také vybavení interiéru, který před rekonstrukcí zel prázdnotou.

Využití: výstavy o historii

V porovnání s původní nehostinnou atmosférou působí dnešní synagoga jako funkční zabydlený živý prostor.

„Součástí revitalizace bylo také zřízení trvalé expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci, která návštěvníky seznámí s podílem členů židovských komunit na území Čech, Moravy a Slezska na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy.

Výstava chce upozornit na skutečnost, že mnozí z nich patřili mezi zakladatele moderního průmyslu a celé řady podnikatelských odvětví v mnoha našich krajích a obcích. Připomíná také, že tu žilo mnoho vědců židovského původu, kteří svou činností a vynálezy výrazně přispěli k rozvoji vědy a techniky," uvedl Jan Stejskal z občanského sdružení Krnovská synagoga.

Program plný hudby

Na oficiální páteční otevření naváže o víkendu řada doprovodných akcí. Každý, kdo si chce prohlédnout zrekonstruované prostory, si z nabídky jistě vybere. Může navštívit synagogu třeba v pátek večer u příležitosti koncertu vokálního souboru Noach z Ostravy, který začíná v 19 hodin, nebo v sobotu 14. června v 11 hodin při duchovním požehnání za účasti rabínky Tanyi Segal z polského Krakova.

Poté, co rabínka požehná synagoze, je v programu v 15 hodin koncert souboru Shirim Ashirim, který tvoří krnovská rodačka Renáta Ulmanová, multiinstrumentalista a skladatel Tomáš Najbrt a Daniel Matulík.

Sobotní večer od 20 hodin patří symbolickému ukončení šabatu. V neděli 15. června se v synagoze bude konat den otevřených dveří. Komentované prohlídky pro veřejnost začínají v 10, 11, 13 a ve 14 hodin. Vstup bude zdarma.

Krnov jedním z deseti center

Rekonstrukce synagogy v Krnově, která je majetkem Federace židovských obcí, byla součástí projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Díky němu se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct významných historických budov na deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

Krnov je jedním z deseti oblastních center, které prezentují židovskou kulturu v naší historii. Ve většině synagog a rabínských domů jsou instalovány tematické expozice, jež spolu s dalšími časově omezenými programy, například přednáškami, koncerty či divadelními představeními, poskytnou návštěvníkům příležitost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí.