At the pharmacy (V lékárně)

Děti začalo na dovolené pobolívat v krku a tak najdete nejbližší lékárnu. Jak se ale zeptat na vhodné pastilky? Do you have any throat lozenges? (Máte nějaké pastilky na bolení v krku?) Jak se poradit v případě horečky a jak se řekne „kašel? Podívejte se na další slovíčka a fráze.

Další užitečné fráze:

I have a fever. Can you recommend something I should take?
Mám horečku. Jaký lék byste mi doporučil?

Can I have any cough drops?
Máte nějaké kapky proti kašli?

I have a diarrhoea. What would you recommend?
Mám průjem. Jaký lék byste mi doporučil?

I fell down and I scraped myself up. I need some disinfectant.
Upadla jsem a mám odřeniny. Potřebuji nějakou dezinfekci.

Užitečná slovíčka:

a fever- horečka
to recommend – doporučit
to take – zde: vzít si, užít (o léku)
cough- kašel
drops – kapky
cough drops – kapky proti kašli
a lozenge- pastilka
throat – krk
a diarrhoea - průjem
to fall down - upadnout, spadnout
to scrape oneself up - odřít se, mít odřeniny
disinfectant - dezinfekce

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky