„The most important thing in communication is to hear what isn't being said.“
„Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.“
Peter F. Drucker, americký teoretik a filosof managementu

„All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost.“
„Není všechno zlato, co se třpytí a ne každý, kdo se toulá, je ztracený.“
J. R. R. Tolkien, anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor

„Whether you think you can or think you can’t, you’re right.“
„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“
Henry Ford, americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu

„Experience is what you get when you don’t get what you want.“
„Zkušenost je to, co získáte, když nezískáte to, co chcete.“
Dan Stanford, americký duchovní a spisovatel

„Remember that happiness is a way of travel, not a destination.“
„Pamatujte, že štěstí je způsob cesty ne cílová stanice.“
Roy Goodman, anglický dirigent a houslista

„Friendship is love without wings.“
„Přátelství je láska bez křídel.“
George Gordon Byron, anglický básník

„Love is like war: easy to begin but very hard to stop.“
„Láska je jako válka: je jednoduché ji začít, ale nesmírně náročné ji ukončit.“
H. L. Mencken, americký novinář, esejista

„Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.“
„Život není vždy otázkou dobrých karet, ale někdy spíše o umění hrát dobře i s těmi špatnými.“
Jack London, americký spisovatel