Událost se nijak nedotkla provozu bloků.

„Aktuálně probíhá šetření události jak ze strany příslušných zaměstnanců a dalších složek. Pracovníci dodavatele se podíleli na investiční akci. Elektrárna je připravena poskytnout veškerou součinnost a možnou podporu,“ dodal Jiří Bezděk.