Do Dynína v pondělních 4:40 hodin ráno vyrazili profesionální hasiči ze stanice Soběslav se dvěma cisternami, povolané byly také jednotky SDH obcí Ševětín, Dynín a Neplachov s dalšími třemi cisternami a jedním dopravním automobilem.

"Požár byl ohlášen hned třemi oznamovateli, kteří se shodli na požáru garáže, ve které je osobní auto a motorka. Další podstatnou informací bylo, že se jedná o elektromobil, který byl připojen na napájení," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Mluvčí dále popsla, že když hasiči provedli prvotní průzkum na místě požáru, velitel zásahu podal upřesňující zprávu. Potvrdil požár elektromobilu uvnitř garáže, která je stavebně přímo napojená na rodinný dům. V době příjezdu první jednotky majitel domu vypnul celý dům od přívodu elektrického proudu. Hasiči vypnutí pojistek zkontrolovali a zkontrolovali také, že bylo odpojené i nabíjené elektroauto.

Po uhašení přišla řada na termokamery a jeřáb

"Na hašení auta, motorky i vnitřku garáže pak jednotky nasadily vodní proudy. Po lokalizaci požáru, kterou velitel nahlásil v 5:16 hodin a kdy bylo jasné, že požár je zcela pod kontrolou zasahujících hasičů, že se dále nešíří do domu a nikdo v domě není nijak ohrožen, byl elektrovůz vytažen z garáže ven na volné prostranství. Tam jej hasiči dále ochlazovali a termokamerou opakovaně měřili jeho teplotu, a to především po celé ploše podvozku, kde jsou umístěny baterie," uvedla Vendula Matějů.

Část zasahujících hasičů dohašovala drobná ohniska v garáži a další hasiči se věnovali shořelému elektromobilu. Pro zvednutí auta a pro lepší přístup k bateriím museli hasiči povolat automobilový jeřáb. Ten elektrovůz vyzvedl a hasiči průběžně měřili teplotu.

Kontejner určený pro hašení elektromobilů je speciální technika, kterou HZS Jihočeského kraje zatím nedisponuje. Jeho nákup je v současné době plánován.

Hašení v kontejneru probíhá tak, že elektrovůz je jeřábem do něj přenesen a následně zalit vodou. Tím se zabrání dalšímu nežádoucímu hoření a auto je zároveň trvale ochlazováno.

V kontejneru auto zůstavá zpravidla několik dní.

Kontejner na hašení přivezli z Mladé Boleslavi

"Jelikož se jednalo o automobil s elektrickým pohonem, vyžádal si velitel zásahu na místo další posilovou jednotku, a to speciální kontejner určený právě na hašení elektromobilů. Přes Národní operační a informační středisko HZS ČR byl povolán kontejner ze stanice Mladá Boleslav," popsala mluvčí s tím, že kontejner nebyl nakonec zatím využit. Pravidelná měření totiž ukazovala, že teplota shořelého elektromobilu neustále klesá.

Kontejner byl proto převezen na stanici v Českých Budějovicích, kde bude minimálně po dobu dvou dnů pro případ, že by se elektromobil začal znovu zahřívat.