Požár byl během několika minut uhašen. „O události jsme informovali příslušné orgány státní správy. Příčinou byla podle našich zjištění nekázeň zákazníka, který porušil podmínky našeho zařízení, týkající se obsahu odpadu. Při procesu přejímky odpadu v souladu s provozním řádem nedošlo ani při pečlivé kontrole k odhalení odpadu, pravděpodobně s obsahem sodíku, který reaguje s jakoukoli vlhkostí. Tím došlo v příjmové sekci k zahoření, které bylo během několika minut uhašeno," upřesnila Kateřina Kodadová.

Provoz technologie pokračoval dále bez omezení. „Dále se událostí zabýváme a budeme jednat s původcem odpadu," informovala mluvčí společnosti Suez.
Jana Jandová z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) doplnila, že požár nastal v 7.45 hodin a o čtvrt hodiny později provozovatel spalovny událost inspekci nahlásil. „Následně nám zaslal o samovznícení i datovou schránkou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší,“ dodala Jana Jandová z ČIŽP.

V červnu se jedná už o třetí případ, kdy Ostravané sledovali zadýmenou oblohu.

V pondělí 3. června je vystrašil oranžový dým nad areálem společnosti Borsodchem. „Jednalo se o přebytečné nitrózní plyny, oxidy dusíku, odváděné z technologie přímo do komína výroby. Kouře provázely mimořádné odstavení výroby kyseliny dusičné,“ vysvětlila Miroslava Jeřábková z vedení společnosti BorsodChem, podle které sice na lidi mohla barva dýmu působit děsivě, ale neznamenalo to přímé ohrožení pro okolí.

Minulé úterý pak vypukl v kunčické huti požár na dvou dopravníkových pásech třídírny severní části aglomerace.

Požár provozu SUEZ v Ostravě.Zdroj: Facebook