Co hrozí lidem, pokud zapalují ohně v lesích a národních parcích? Vykládá to Zákon o lesích či Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. „Za zakázanou činnost v chráněném území, národním parku, čímž je i rozdělávání ohně, lze udělit pokutu až sto tisíc korun,“ sdělil Petr Lazárek, šéf lesních strážců jihomoravského Národního parku Podyjí. A to podle něj dotyčný ani nemusí způsobit závažnější škody.

Všude v našich lesích platí bez výjimky zákaz kouření. Za přestupek lze uložit dle Zákona o lesích pokutu až patnáct tisíc korun. Tedy ve stejné výši jako v situaci, kdy někdo v běžném lese či vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty. „Přesto nacházíme na oblíbených stanovištích národního parku na zemi mnoho cigaretových nedopalků,“ upozornil Lazárek s tím, že přichycené hříšníky plánují trestat přísněji.