I na tyto otázky odpovídal Bohumile Čihákové v pořadu O životě zblízka neurovědec a psychiatr Filip Tylš z Národního ústavu duševního zdraví a také zakladatel psychedelické kliniky Psyon.

Drogy jako revoluce v léčbě depresí, úzkostí a závislosti

Představte si lék, který by lidem mohl pomoci zpracovat znepokojivé vzpomínky, podnítit změny chování spíše než jen pohřbít a potlačit symptomy a traumata. Pro miliony lidí trpících posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a depresí by takové léky na jejich každodenní problémy mohly být na obzoru. Psychiatrie rychle směřuje k nové hranici – a to vše díky psychedelikům.

Akademické a vědecké nadšení kolem psychedelik roste uprostřed rozhořčení nad nedostatečným pokrokem v psychiatrii. „Jako oblast medicíny se ve srovnání s ostatními po desetiletí nevyvíjela a mnoho psychiatrů bylo hluboce frustrováno. Přesto se zdá, že existuje řada dlouho ignorovaných nástrojů k léčbě příčin spíše než k pouhému řešení symptomů a psychedelika by mohla udělat pro psychiatrii to, co mikroskop udělal pro biologii,“ popisuje Filip Tylš.

Psychedelika ušla dlouhou cestu od doby svého rozkvětu halucinogenních drog. Výzkumy ukazují, že by mohly mírnit PTSD, deprese a závislost. Budeme se tedy všichni brzy léčit zázračnými houbičkami a MDMA a jak taková léčba ketaminem vypadá v praxi?

„Když si „jen“ dáte ketamin, bude vám pár dní lépe, a pak se deprese vrátí. Když budete chodit „jen“ na terapii, tak se zase nedostanete tolik do hloubky duše jako s ketaminem. Proto v Psyonu oboje kombinujeme. Díky látce se dostanete třeba k traumatům, které byste bez látky vůbec nenahlédli. A pak s vámi pracují naši vyškolení terapeuti, abyste tento objev mohli zapracovat ve svůj prospěch. Zjednodušeně řečeno, ketamin a terapie, které mají jedna bez druhé velmi omezené možnosti, jsme spojili tak, aby vám mohly ulevit dlouhodobě, protože způsobí trvalou změnu ve vaší psychice. Je to akcelerátor nebo urychlovač psychoterapie,“ dodává Tylš.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail bohumila.cihakova@denik.cz.

Filip Tylš pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP).Na jeho cestě k psychoterapii ho ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýši, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu.Absolvoval 1. LF UK a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuje.V NÚDZ je součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost a od roku 2017 pomáhá lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti.Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii, vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS „Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program“ a výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019).