Ten zmíněný střet může být opravdu velký. Celé generace rodičů před námi totiž vychovávaly děti autoritativním způsobem. Vládly jim příkazy, zákazy a fyzickými tresty. Dnešní rodiče svým dětem více naslouchají. Jsou si rovni. Říká se tomu benevolentní výchova. Tu ale starší generace neuznává.

Jak najít soulad, nedělat si naschvály a vychovat z dítěte šťastného jedince, nám radí psycholožka Markéta Švamberk Šauerová z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vysoké školy Palestra.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail: bohumila.cihakova@denik.cz.