Unikátní nález učinili archeologové, kteří provádějí vykopávky poblíž budoucí trasy dálnice D6 v lokalitě Hořoviček, které se nacházejí jen asi dvacet kilometrů za hranicemi Karlovarska. Nalezli zřejmě keramickou pec, která nemá ve středoevropském prostoru obdoby. Informovala o tom Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má výstavbu dálnice na starosti.

Kostěný germánský hřeben.Kostěný germánský hřeben.Zdroj: ŘSD"Na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel o celkové délce 14,4 kilometru bylo archeology dosud prozkoumáno celkem 1232 objektů," uvedla mluvčí ŘSD. Archeologové se do prozkoumání místního terénu pustili letos v březnu. Už v červnu slavili první úspěchy, když se jim podařilo zachytit sídliště prvních zemědělců z doby neolitu. Jak zjistili, pozůstatky pocházejí z období 5500 až 4300 let před naším letopočtem, zajímavé nálezy dokládají osídlení Kelty.

"Práce nyní pokračují na bohatých lokalitách u Hořoviček, kde kromě desítek železářských pecí byla nalezena jedna unikátní, nejspíše keramická. Byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více než dvoumetrové dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo lehce dosáhnout teploty až 1200 stupňů Celsia. Pokud by sloužila pro výrobu keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal," konstatovala mluvčí Zikešová s tím, že archeologové na lokalitách I a III poblíž Hořoviček zjistili, že tam převažuje germánské osídlení, jemuž dominuje výrobní okrsek s doklady železářské výroby z doby římské.

Rozsvícení vánočního stromu v Karlových Varech.
Karlovy Vary rozsvítily vánoční strom. Požehnal mu emeritní biskup Radkovský

Archeologové mají danou oblast rozdělenou do několika částí - Kolešov, lokalitu kolem Novodvorského potoka, Bukova a několik míst právě kolem Hořoviček. "Nálezy obsahují množství keramických zlomků, zvířecích kostí, mazanice, kamenných nástrojů, šperků či kovových artefaktů. Prozkoumány byly také objekty - kulové jámy, zásobní jámy, pece, hliníky i tři pohřebiště," pokračovala mluvčí ŘSD.

Kompletní dokončení archeologického průzkumu pod vedením Radka Balého, ředitele České společnosti archeologické, bude podle ní dokončeno 18. prosince letošního roku. Nálezy archeologů dokládají v dané oblasti přítomnost hned několika kultur. "Z mladého eneolitu je to kultura se šňůrovou keramikou, ze starší doby bronzové je to únětická kultura, z mladší a pozdní doby bronzové kultura knovízská a její štítarský stupeň, ze starší doby železné bylanská kultura. Doba časně laténské dokládá osídlení lokality Kelty. Také zde byly odhaleny důkazy o kultuře zvoncovitých pohárů. Další zastoupenou kulturou je únětická kultura starší doby bronzové. Nálezy hliníků, chat, zásobních a jiných jam dokládají osídlení od neolitu, který byl zastoupenou kulturou s vypíchanou keramikou, z raného eneolitu pak máme důkazy o kultuře jordanovská," uzavřela Zikešová.

Dům po požáru v Moskevské ulici pomáhají dát do kupy řemeslníci.
Karlovaráci přišli o střechu nad hlavou. Díky řemeslníkům ji budou mít do Vánoc