Vykopávky odhalily na pláži prohlubeň vyloženou kameny, na jejímž dně se nacházela dřevěná vorová propust. „Takové místo nebylo nikdy předtím nalezeno, je první svého druhu. Nálezy přesvědčivě dokládají, že se jednalo o loděnici,“ uvedl ve zveřejněné studii vedoucí vykopávek a profesor archeologie na Stockholmské univerzitě Sven Isaksson.

Tým rovněž objevil velké množství nepoužitých i použitých lodních nýtů, brousků z břidlice a nástrojů na opracování dřeva. „Nálezy artefaktů z této oblasti zcela jasně ukazují, že právě zde lidé obsluhovali své lodě,“ dodal Isaksson.

Již při předchozích výzkumech pozorovaly vědecké skupiny několik pozůstatků činnosti Vikingů, ale až nejnovější nálezy umožnily vědcům získat komplexní pohled. Díky systematickému průzkumu, mapování a výzkumu pomocí dronů bylo nyní možné ukázat, že Birka má kromě městského prostředí také velmi bohatou námořní kulturní krajinu s pozůstatky přístavních mol i loděnic, napsal s odkazem na vědecká zjištění web Heritage Daily.

Důležité obchodní centrum

V období Vikingů byly pro severské země lodě a lodní doprava charakteristické. Využívali je jak pro válečné účely, tak pro obchod. Jedním z projevů dálkového obchodu vikingské éry jsou městské obchodní stanice, které v té době vznikaly.

Takto si mnoho lidí představuje vikingské válečníky.
Na Islandu objevili jeskyni z doby Vikingů. Její výzkum je ale velmi nebezpečný

Ve Švédsku je nejzachovalejším příkladem právě Birka, jež je zařazena na Seznamu světového dědictví UNESCO. Birka je také běžně označována za první švédské město. Byla založena v polovině 8. století našeho letopočtu na břehu jezera Mälaren. Město se stalo významným obchodním centrem pro kupce a obchodníky z celé Evropy i mimo ni.

Město mělo též hradby, které jej obklopovaly nejen kvůli obraně, ale vytvářely i právní, hospodářské a společenské hranice. Dosavadní výzkumy přístavních zařízení v Birce vědci většinou prováděli uvnitř městského valu, v oblasti známé jako černozemní přístavní oblast. Nově objevená loděnice se spolu s řadou dalších námořních pozůstatků nachází vně opevnění.

Zdroj: Youtube

„Zkoumáním různých námořních prvků v souvislosti s možným nalezištěm domu v Kugghamnu se nyní snažíme získat celkový pohled na velmi zajímavé a dosud archeologicky zcela neprozkoumané prostředí,“ prohlásil spoluautor studie Sven Kalmring.

Práce pokračuje v laboratořích

Archeologický výzkum nadále pokračuje, aby odborníci zajistili více materiálu, který může obohatit znalosti o námořní kulturní krajině Birky. Mimo jiné vědci zkoumají pozůstatky přístaviště a loděnice, nacházejících se vně valu.

Scéna z gotlandského kamene Stora Hammars I. Podle vědců jde o výjev z rituální popravy zvané krvavý orel.
Brutální vikingský rituál šlo provést, uznali vědci. Oběť prožila děsivé peklo

Vědci se dále budou snažit odpovědět na otázku, kdo směl v přístavu kotvit. „Mohl kdokoli připlout kamkoli, nebo záleželo na tom, zda to bylo uvnitř nebo vně městského valu? Je zde mnoho důvodů k zamyšlení,“ napsal ve studii Isaksson.

Pro archeology prací v terénu zkoumání nekončí, protože je nutné vše podrobně zkoumat v laboratořích. „Pomocí analytických laboratorních technik získáváme z fragmentárního pramenného materiálu více informací, než je jinak možné,“ vysvětlil švédský historik.