Anna Knorre. Josef Seidl. Anna Felber. Ti všichni žili do čtyřicátých let v Děčíně, po smrti byli pochovaní na hřbitově na Škrabkách. Jejich náhrobní kameny nyní našli dělníci pracující na obnově Růžové zahrady na děčínském zámku. „Dohromady se jedná o dvanáct kamenů. Po jejich nálezu jsme se obrátili na pracovníky státního okresního archivu, který na zámku také sídlí. Díky tomu se nám podařilo poměrně rychle identifikovat, z kterého hřbitova pochází,“ říká ředitelka zámku Miroslava Poskočilová s tím, že nález překvapil pracovníky stavební firmy i správu zámku.

O přítomnosti náhrobků v Růžové zahradě totiž nikdo neměl nejmenší tušení. Na zámek se dostaly s největší pravděpodobností před více než 60 lety, kdy probíhala poslední velká rekonstrukce. Všechny kameny byly otočené nápisy do země a sloužily jako podstavce pod těžkými kamennými květináči, které byly součástí výzdoby zahrady. Že se do Růžové zahrady dostaly zrovna v 60. letech není náhoda. Tehdy se totiž řada hřbitovů upravovala. „Například na Folknářích jezdily buldozery, které to tam měly srovnat,“ říká historik z děčínského státního okresního archivu Petr Joza. Samotným ostatkům se tehdy příliš velká péče nevěnovala, velmi často byly nahrnuté na jedno místo, případně vybagrované.

Kvetoucí sítina tmavá. Vzácnou rostlinu nalezli vědci v Podyjí po sto letech.
Objev století v Podyjí: Botanici našli rostlinu, kterou považovali za vyhynulou

Podobné zacházení se starými náhrobními kameny přitom není v poválečných časech ničím výjimečným nejen v Sudetech. Používají se po zrušení původního hrobového místa například pro nové náhrobní kameny nebo i jako stavební materiál. Opracovaný kámen byl totiž vždy poměrně drahou záležitostí, a tak se lidé snažili využívat ty, které již měli k dispozici a snižovat tak náklady na stavby. Například v České Kamenici byly deskami z válečného pomníku zaklopené kanalizační šachty, náhrobky z rozběleského hřbitova pak posloužily jako krytí parovodu. Na místě tohoto hřbitova dnes stojí tovární haly. Ještě před několika lety, kdy se v této lokalitě znovu stavělo, dělníci odkryli poměrně velké množství ostatků.

Extrémním případem pak byla dlažba v historickém centru Prahy, která pocházela podle Židovské obce ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku. Jiní odborníci si pak myslí, že by původní kameny mohly stát na židovském hřbitově na pražských Vinohradech.

Náhrobní kameny původních obyvatel Děčína v Růžové zahradě nezůstanou. Správa zámku se již domluvila s městem a správou hřbitovů, že se vrátí tam, kde pod nimi byli uloženi zemřelí obyvatelé Děčína a Podmokel. Tedy na hřbitov na Škrabkách.