Zpravidla, když archeologové z Rychnovska zavítají kvůli chystané výstavbě do některé z vesnic, na nálezy z období středověku natrefí zřídka. Tentokrát to bylo jinak. Jejich práce je nedávno zavedla do Litohrad, kde se chystala výstavba čtyř rodinných domků a čekalo je tu velké překvapení.

„Na celém prostoru, který je na čtyři domky poměrně malý, ale je tam dost terénních úprav, probíhala skrývka. Našli jsme tam asi sedmdesátku objektů. Jako poslední v rámci čištění prostoru padlo nepříliš výstavné, chudě postavené venkovské stavení a pod jeho podlahou se ukrývala kamna z půlky 15. století, kde byl dochovaný i jejich půdorys. V rámci východních Čech jsme doposud neměli to štěstí, abychom narazili na půdorys takto starých kamen. Jde tak o unikát,“ zdůrazňuje archeoložka Martina Beková.

Rotunda z poloviny jedenáctého století. To je nejvýznamnější nález archeologů v kostele sv. Hippolyta na Hradišti ve Znojmě. Svými rozměry ji nepředčí žádná rotunda na Moravě ani v republice.
OBRAZEM: Unikátní objev. Pod kostelem ve Znojmě se nacházela obří rotunda

Kamna měla čtvercový půdorys a postavena byla hned nadvakrát. Ta první byla poškozená, a tak kachle a výstavné prvky z nich byly shozené vedle a překryty separační vrstvou. Zřejmě se je nikomu nechtělo odklízet. „Na stejném půdorysu pak byla postavena nová kamna, která zanikla katastrofálním požárem zřejmě s celým domem, takže v nich zůstaly ještě zuhelnatělé kusy dřev. Z mladších kamen se dochovalo méně věcí, zřejmě byly odklizeny se zbytkem zničeného domu a na tom místě se stavělo znovu,“ vysvětluje Martina Beková.

Bádání v historických pramenech

Výzkum ještě zdaleka neskončil. Přesunul se jen z místa naleziště jinam. Nalezené kousky je třeba očistit, roztřídit, případně poslepovat, pak se s nimi může pracovat dál. Nejen archeology pak zajímá, co za nezvykle bohaté sídlo se v Litohradech mohlo nacházet. Historické prameny zatím tuto záhadu neosvětlily.

„Kolegyně, která má archivní vzdělání, shání informace, co zde mohlo stát. Zatím v archivu nepochodila, respektive pro období, které nás zajímá. Sídlo v Litohradech muselo být nesmírně výstavné, přitom dnes má vesnice asi dvě desítky čísel a je tedy z dnešního pohledu velmi malá, ale kachle, z nichž byla kamna vybudována, jsou na úrovni slušného měšťanského domu,“ poukazuje archeoložka.

Dvůr bývalého pivovaru Eggenberg se dočasně proměnil ve staveniště.
Skryté schodiště i záhadná sgrafita. Objevy v krumlovském pivovaru nadchly vědce

Těch krabic s nálezy z Litohrad je požehnaně. Martina Beková vytahuje některé kusy kachlí, na jedné je dobře znatelný zbrojnoš, na jiných jsou náboženské motivy, jako ukřižovaný Kristus či starozákonní výjev velryby, jak polyká Jonáše: „Provedení kamen je naprosto standardní, ale je nestandardní v prostředí, ve kterém jsme je našli. V pozdějších dobách už byla kachlová kamna výbavou bohatších statků, ale tady se nacházíme relativně brzo a je jasné, že v Litohradech muselo stát něco, co bylo na úrovni sídla nějaké nižší šlechty. Jsou to kachle, které bych hledala na nějakém hradě či v bohatém měšťanském domě.“

Archeologům přálo štěstí, že stavba, která na požářišti na místě původního statku vyrostla, byla stavebně mnohem méně náročná. Šlo o lehkou polodřevěnou konstrukci, která neměla ani sklep. Ten stál vedle.

Archeologové našli při výzkumu v želivském klášteře vzácnou pec.
Archeologové v želivském klášteře objevili vzácnou pec. Vrátí ji zpátky pod zem

„Byla jsem v tom domě těsně předtím, než byl stržen, a nic nenaznačovalo, co se pod ním schovává, bylo to hodně velké překvapení. Z hlavní usedlosti se našla kamna, a prostor minimálně půlky svahu, který je zabrán pro stavbu domků, byl zázemím pro tento statek. Našli jsme také dvě pece, které sloužily k jednorázovému výpalu velkých zásobnicových tvarů, je to další unikum, málokdy se najdou. Objevili jsme i provizorní sklípek - takovou pololednici zakopanou do svahu a kamenný sklep, který byl průběžně používán, bohužel stavba ho strhla, než jsme k tomu byli přivoláni, ale půdorys máme zaměřený. Nalezli jsme nejspíš ohradu, která vymezovala statek, dvě studny vysekané do opuky a máme i nějaké drobnější nálezy. Kromě toho se nám v horní části parcely do toho pletou pozůstatky sídliště kultury popelnicových polí,“ dodává Martina Beková.

Štěstí archeologům přálo i tři roky nazpět, když se jim v Rychnově nad Kněžnou podařilo objevit půdorys kamen rovněž velmi honosného sídla, tehdy šlo však o kamna renesanční.