Dendrochronologie (z řeckého δένδρον – strom, χρόνος – čas a λογία – věda) je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Zdroj: Wikipedia

„Východočeské muzeum v Pardubicích ve čtvrtek převzalo ve svém depozitáři v Ohrazenicích všech 56 dílů studny, zaevidovalo je a uloží je do archeologické sbírky tak, aby i budoucí generace vědců měla možnost tyto nálezy studovat. Studnu veřejnost spatří v moderní výstavě, kterou chystáme na březen 2024 společně s ostatními nejzajímavějšími archeologickými nálezy,“ oznámil ředitel muzea Tomáš Libánek.

Nález studny v místě budoucí dálnice D35Nález studny v místě budoucí dálnice D35Zdroj: Archaia o.p.s.Senzační objev se podařil v létě 2018 archeologům Archeologického centra Olomouc. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně později určili, že stromy na studnu byly pokáceny v letech 5259 až 5258 před naším letopočtem. Fakultě restaurování Univerzity Pardubice pak v letech 2019 až 2022 provedla konzervaci jednotlivých dílů studny. Pro uchování poškozeného, vodou nasyceného dřeva pro další generace byl zvolen postup pomocí roztoku sacharózy.

„Studna je ukázkou, že první zemědělci, kteří měli k dispozici pouze nástroje vyrobené z kamene, kostí, rohoviny nebo dřeva, dokázali naprosto precizně opracovat povrch pokácených kmenů. Důkazem toho je tvar jednotlivých konstrukčních prvků a dochované stopy po nástrojích na povrchu dřeva,“ uvedla Kateřina Procházková z Východočeského muzea v Pardubicích. 

Kostel svatého Kříže v Javorníku.
Unikát v Javorníku: V kapli odkryli nástěnné malby, které pamatují Karla IV.

Ve výplni studny našli odborníci velké množství zbytků bezobratlých živočichů i drobných obratlovců, a to zejména schránky měkkýšů, kosti drobných obratlovců, přezimovací vajíčka vodních korýšů či zbytky hmyzu. Nálezy zoologických zbytků v budoucnu umožní zejména blíže rekonstruovat životní prostředí v neolitu. Neméně bohatý je i soubor rostlinných zbytků. Zjištěny byly např. zbytky užitkových druhů rostlin včetně pravěkých pšenic, lnu nebo vzácně dokládaného máku setého.