Území z doby říše Mittani, nacházející se v dnešním Kemunu v iráckém Kurdistánu, bylo zatopeno při výstavbě Mosulské přehrady v 80. letech minulého století. Tým archeologů, který o místě věděl již několik let, mohl nyní díky nízké hladině řeky provést krátkou návštěvu. Podařilo se mu objevit pozůstatky paláce s dvacet metrů vysokými zdmi.

Satelitní snímek přístavu Berenice Troglodytica (Baranis)
V Egyptě odkryli další tajemné místo. Z nového objevu až mrazí

Při svých nejnovějších vykopávkách vědci zdokumentovali nové stavby, včetně obranné zdi a věží, průmyslového centra a obrovského skladiště, v němž se pravděpodobně nacházelo dovážené zboží. Tým si také povšiml mimořádné zachovalosti městských hradeb, z nichž některé jsou vysoké několik metrů.

„Výsledky vykopávek ukazují, že lokalita byla důležitým centrem říše Mittani,“ shrnul ve studii kurdský archeolog doktor Hasan Ahmed Qasim, předseda Kurdistan Archaeology Organization a vedoucí týmu vykopávek. Archeologové se domnívají, že by se mohlo jednat o ztracené město Zakhiku z období 1550 až 1350 před naším letopočtem.

Zdroj: Youtube

Překvapivě zachovalé poklady

Během několika měsíců se vědcům podařilo zmapovat obrysy města a zdokumentovat četné artefakty.

Zvláště zajímavý je nález pěti keramických nádob, které obsahovaly archiv více než stovky klínopisných tabulek, které pocházejí ze středoasyrského období. Některé hliněné tabulky, jež by mohly být dopisy, jsou stále v původních hliněných obalech.

Mexičtí archeologové oznámili objev mayského města pojmenovaného Xiol na poloostrově Yucatán.
Záhadní Mayové: Objev ztraceného města odkryl tajemství této vyspělé civilizace

Vědci doufají, že tento objev poskytne důležité informace o konci města z období Mittani a počátku asyrské nadvlády v regionu. „Jedná se o velmi cenný nález. Je téměř zázrak, že klínopisné tabulky z nepálené hlíny vydržely čtyři desetiletí pod vodou,“ citoval web Heritage Daily prohlášení doktora Petera Pfälznera z Univerzity Tübingen, dalšího z vedoucích projektu. Ohromující je také zachovalost zdí složených z hliněných cihel sušených na slunci.

Aby se zabránilo poškození významné lokality stoupajícími vodami přehrady, bylo nutné stavby pokrýt igelitovými plachtami a zasypat štěrkem. Oblast je totiž nyní opět zatopená.