Odhadovaná velikost nově objevené populace největších rejnoků je navíc oproti obvyklým skupinám mant žijících v jiných oblastech více než desetinásobná. Ochránci přírody jsou z objevu nadšení a doufají, že toto bezprecedentní společenství může poskytnout určité vodítko k poznání, jaké podmínky považují tyto mořské paryby za příznivé.

Vědci narazili ve vodách u Kokosových ostrovů na množství podivných živočichů.
Vody Indického oceánu ukrývaly ztracený svět. Expedice našla sopky i děsivé ryby

V roce 2019 byly podle serveru Science Alert manty obrovské znovu zařazeny na Červený seznam ohrožených druhů, přičemž největší hrozbou pro tento druh je komerční rybolov - ať už jsou loveny přímo, nebo končí v sítích jako neúmyslné vedlejší úlovky. Teď ale svítá na lepší časy.

„Je jasné, že se zde děje něco jiného. Je to vzácný příběh oceánského optimismu. V jiných oblastech se obvykle odhaduje populace na jeden až dva tisíce jedinců, což činí tento druh velmi zranitelným,“ říká kvantitativní ekolog Joshua Stewart z Oregonské státní univerzity.

Třináct let pozorování

Tyto fascinující živočichy navíc není vůbec snadné studovat a monitorovat. Tráví spoustu času v těžko přístupných lokalitách, jejich způsob pohybu je navíc mnohdy velmi nepředvídatelný. 

Vědci sledují tuto unikátní skupinu v pobřežním Ekvádoru již od konce devadesátých let minulého století. A pro tento nejnovější odhad použili více než desetiletou sbírku fotografií a záběrů pořízených v terénu v letech 2005 až 2018. Číslo se zdá být neuvěřitelné, v této skupině by mělo žít více než 22 tisíc mant. 

„Ačkoli máme o této populaci dobré zprávy, je to i varovný příběh. Zdá se, že manty jsou citlivé na narušení životního prostředí, jako jsou změny teploty oceánu a dostupnosti potravy. Oteplování klimatu na ně bude mít pravděpodobně vliv, pokud se spolu s teplotou oceánu bude měnit i síla upwellingů a množství potravy,“ říká Stewart. 

Upwelling je mezinárodně užívané označení pro výstup hlubinné oceánské vody v rámci termohalinní cirkulace (podmíněné rozdíly v hustotě vody). Dochází k němu v rozsáhlých oblastech světového oceánu převážně v nižších zeměpisných šířkách.

Ohrožený druh

Dlouhodobé průzkumy, jako je tento, jsou důležité, protože vědcům poskytují lepší představu o úrovni populací živočichů na celém světě. Odhady početnosti a průměrné hodnoty se hojně používají k odhadu celkového stavu populace, zahrnout proto tento nejnovější údaj o mantách je tedy velmi zásadní.

Život v Tichém oceánu je bohatý.
Vědci našli nový mořský druh: dvoumetrového tvora podobného květině

Čím přesnější jsou údaje, tím lépe zacílené může být úsilí o ochranu přírody. Přestože je nyní odchyt manty ve zkoumané části světa nezákonný, problémy, jako jsou vedlejší úlovky, zamotávání do rybářských sítí a údery plavidel, nadále přetrvávají a v kombinaci se změnami klimatu manty i nadále ohrožují.

Pomoc „občanských vědců“

Nová studie publikovaná v magazínu Marine Ecology Progress Series je také úspěšným příběhem spolupráce vědců a potápěčů. Jedním z hlavních důvodů, proč bylo možné populaci vyhodnotit (a na více než 3 300 snímcích individuálně identifikovat více než 2 800 ryb), jsou fotografie zaslané právě potápěči z oblasti.

Vědci na snímcích identifikovali jednotlivé manty podle jedinečného vzoru skvrn na jejich břiše, podobných otisku prstu člověka nebo bílým skvrnám u žraloků velrybích. Díky tomu mohou vědci manty počítat, sledovat a monitorovat v průběhu času. Na základě opakovaných pozorování a vypočítání počtu mant mohou také odhadnout velikost populace.

Zdroj: Youtube

„Mnoho fotografií použitých v naší studii poskytli rekreační potápěči, kteří se díky monitoringu mant stali občanskými vědci. Jen díky těmto snímkům jsme získali obrovské množství informací o každém zvířeti," říká mořská výzkumnice Kanina Hartyová z britské organizace The Mantra Trust.