Aby našli prastarý led, vydali se výzkumníci ze Spojených států na nejjižnější kontinent na planetě. Následně vyslali na Antarktidě kameru na podzemní průzkum. Přístroj podle zpravodajské stanice Sky News zamířil 93 metrů pod zem. Na videu je vidět, jak se řítí dolů vrtem, zatímco vědci sbírají rozsáhlé vzorky, jejichž stáří odhadují na více než dva miliony let.

Tento unikátní klip natočila skupina vědců z Centra pro výzkum starého ledu (COLDEX) na konci loňského roku v oblasti Allan Hills ve východní Antarktidě. Tým COLDEX doufá, že jeho výzkum pomůže pochopit vývoj a budoucnost zemského klimatu, včetně toho, jak jsou ledové příkrovy citlivé na vyšší úroveň skleníkových plynů a jak by mohly reagovat na teplejší klima.

| Video: Youtube

Najít vytoužený nejstarší led je přitom obtížné. Odborníci používají radarové průzkumy a nejrůznější další technologie, ale oblast hledání je obrovská, protože východoantarktický ledový příkrov je velký asi jako Spojené státy Americké. Vědci se na něm zaměřují na místa, která jsou dostatečně silná, chladná a neporušená horninou tak, aby se led mohl zachovat v postupných vrstvách po miliony let.

Čtyři miliony let do minulosti

Svou pětiletou misi přirovnávají výzkumníci ke snaze najít jehlu v kupce sena. „Hledáme ideální místo, kde se bude nacházet plná sekvence ledu o tloušťce řádově dvou kilometrů,“ upřesnil glaciolog Peter Neff deníku Antarctic Sun.

Pokud vědci příslušný led najdou, informace o zemském klimatu z něj získají analýzou v něm zachycených vzduchových bublinek. Ty jim napoví, jaká byla atmosféra v době, kdy se vytvořily, včetně toho, kolik bylo tehdy ve vzduchu oxidu uhličitého.

„Cílem je rozšířit záznamy z ledového jádra o klimatických změnách tak daleko do minulosti, jak jen to bude možné,“  uvedl pro Antarctic Sun klimatolog a ředitel projektu COLDEX Edward Brook. „Bylo by průlomové, kdybychom se mohli posunout o tři nebo čtyři miliony let zpět, či dokonce ještě dál,“ dodal.

Nejdelší souvislý záznam daného typu, který mají vědci k dispozici, pochází z ledového jádra vyvrtaného ve východní Antarktidě před 20 lety. Obsahuje informace o změnách klimatu a hladině oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 800 tisíc let.

COLDEX je projekt, v jehož rámci spolupracuje několik institucí a jehož cílem je prozkoumat Antarktidu, získat co nejstarší vzorky polárního ledu a analyzovat je za účelem pochopení vývoje a budoucnosti klimatického systému Země. Bude také vytvářet a poskytovat nové vzdělávací programy a programy profesního rozvoje pro učitele, fakulty a začínající vědce.