Již od počátku mnoho Židů pochybuje o papežově upřímnosti. Jde nejenom o jeho členství v Hitlerjugend, ale i to, že v roce 2004, když ještě působil jako zástupce papeže Jana Pavla II., neoficiálně v Normandii navštívil hroby pancéřové divize SS, jíž velel Adolf Diekmann, jehož vojáci vyvraždili 642 obyvatel vesnice Oradour-sur-Glane. Ještě horší však bylo loňské zrušení exkomunikace popíratele holocaustu biskupa Richarda Williamsona. Výmluva, že Benedikt XVI. neznal jeho názory, byla směšná. Copak Vatikán nemá přístup ke googlu? Místo návštěvy, která může rozdmýchat další emoce, by bylo lepší, aby papež v budoucnosti ukázal, že jeho dosavadní činy byly vybočením z normy.