Jeskyně jsou známé od pradávna a jsou mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, dá se říci, že světového významu. Byly patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí, tzv. kromaňonců, v Evropě. Ti zde žili již před více než 31 tisíci lety. Našlo se zde množství kostí těchto lidí, kteří prý holdovali lidojedství, jejich kamenné a kostěné nástroje, zbraně a ozdoby. Kromě kostí lidí se zde našlo i velké množství kostí vyhynulých pravěkých zvířat. Nejvíce těchto nálezů je z tzv. dómu Mrtvých, kde začíná prohlídkový okruh jeskyní. Dnes je zde ukázka pravěkého ohniště a malá část archeologických a paleontologických nálezů. Na stěnách jsou historické pamětní desky, které připomínají místa nálezů i jména významných badatelů, kteří zde prováděli výzkum.

Labyrint místních chodeb, dómů a vysokých komínů je velmi členitý. Celkem je zde 1250 metrů chodeb a síní, přístupná je jich necelá třetina. Nejnižším zpřístupněným prostorem je Modrá jeskyně, která je 37 metrů pod povrchem.

V 19. století byla zdejší krápníková výzdoba značně zdevastována, v některých částech jeskyně se však zachovala. Nejlépe zachovalá je v Panenské jeskyni a Chrámu přírody, které jsou součástí prohlídkového okruhu. A hlavní dominantou a symbolem podzemního systému je přes dva metry vysoký stalagmit nazývaný Mumie.

K jeskyním se váže i strašná pověst. Ve středověku prý sloužily lupičům, kteří v nich zaživa pohřbívali své oběti. Podle historických záznamů byla tato oblast, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku opravdu velmi obávaným místem, kde byly často přepadány povozy a jejich doprovod pobit nebo unesen.

Když už lidé navštíví jeskyně, byla by škoda, kdyby vynechali místní naučnou stezku přes vrch Třesín, která začíná a končí v Mladči. Dlouhá je osm kilometrů a seznamuje návštěvníky s živou i neživou přírodou této oblasti.

Návštěvní okruh Mladečských jeskyní je dlouhý asi 380 metrů a prohlídka trvá 40 minut. Jeskyně je přístupná od dubna do října denně mimo pondělí. A pokud se do jeskyní vypravíte v létě, nezapomeňte si vzít i něco teplého na sebe. Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje kolem osmi stupňů.

Z pořadu Máme Česko rááádi Rádia Impuls.