„Jedná se o budovu bývalé školy, která se nachází vedle objektů, které již využíváme. Máme představu, že zde byl domov pro starší muže a ženy, jejichž špatná sociální situace jim neumožňuje využít stávající síť ubytovacích zařízení pro seniory. Jednat se bude například o klienty z řad bezdomovců," vysvětlil záměr ředitel šumperské Armády spásy David Jersák. Domov důchodců by měl mít kapacitu kolem třiceti lůžek. Armáda spásy nyní bude hledat zdroje financí, pokusí se také využít možnou dotaci z evropských peněz.

„Zatím se jedná pouze o záměr, studii ještě zpracovanou nemáme, ale jedná se o bývalou školní budovu, která nyní slouží jako sklad, takže náklady na přestavbu nebudou malé," dodal David Jersák.

Budova je nyní majetkem města, které jí nedávno získalo od státu. Hodnota bezúplatně převedeného majetku, který zahrnuje několik budov a také pozemky, činí 31 milionů korun.

„Armáda spásy doposud tento majetek užívala na základě smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena na omezené období. To nedovolovalo rozsáhlejší investice. Převod areálu napomůže městu Šumperk účastnit se dotačních programů, které může využít i Armáda spásy. Čerpání dotací bylo  doposud podmíněno vyřešením vlastnických vztahů," mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Robert Hurt.

Armády spásy v současní době v Šumperku provozuje Azylový dům pro muže i ženy, noclehárnu a denní centrum pro bezdomovce.