Při bádání ve zvonici v Dřevohosticích narazili na neznámou klenbu, která napovídá, že by se v těchto místech mohla nacházet hrobka Českých bratří.

Dřevohostice byly v 16. století jedním z významnějších regionálních středisek jednoty bratrské.

„Důkazem je, že zde působil nejen biskup jednoty Jan Němčanský, ale i další osobnost Pavel Jessen z Lipníku, jenž zemřel v nedalekém Bezuchově. Není vyloučeno, že zde mohli být pochováni," uvedl ředitel Státního okresního archivu v Henčlově Jiří Lapáček. Kromě bratrského sboru a domu byl v obci i hřbitov.

Bádání v prostorách zvonice umožnila plánovaná rekonstrukce, kvůli níž bylo nutné provést záchranný archeologický průzkum.

Objekt původní zvonice byl vybudován v roce 1521 členy Jednoty bratrské v Dřevohosticích. Je tedy staršího data než bratrská škola v Přerově.

„Stavba je významná už tím, že se vůbec dochovala. V lokalitě Na Marku v Přerově se nám nepodařilo odkrýt zvonici, jež kdysi stála u bratrského sboru a je vyobrazena na starých vedutách," vysvětlil přerovský archeolog Zdeněk Schenk, proč je pro badatele výzkum tak důležitý.

„Narozdíl od Přerova zde máme stojící objekt čtvercového půdorysu, vysoký přibližně 25 metrů, který je kulturní památkou. Nachází se nad původním bratrským sborem, kde je dnes fara s kostelem sv. Havla," poznamenal.

Archeologové se netají tím, že se jim opět naskytla jedinečná příležitost dozvědět se více o historii jednoty bratrské na Přerovsku.

„S průzkumem jsme začali v interiéru stavby, kde byla naplánována výměna betonové podlahy. Když jsme odstraňovali štěrkový zásyp, překvapilo nás, že jsme místo starší podlahy odkryli neznámou klenbu," vylíčil postup prací Zdeněk Schenk.

Tajemství pod podlahou

Právě tento nález podle něj dává tušit, že se zde nachází zaklenutý prostor.

„Předběžně jsme ho interpretovali jako kryptu nebo hrobku. Historické prameny se zmiňují o existenci hřbitova v okolí zvonice, kde se mělo pohřbívat přibližně od roku 1590. Z jedné zprávy z 19. století se dozvídáme i to, že se má pod zvonicí nacházet hrobka," řekl.

Archeologové položili sondu i z vnější strany zvonice, s jejíž pomocí se snaží zachytit zazděný vstup do této hrobky.

„Základové a nadzemní zdivo je velice kompaktní a působí neporušeně, jen v jednom místě je patrná druhotná zazdívka po otvoru," vylíčil Zdeněk Schenk.

„Zvonice tedy skrývá tajemství pod podlahou, ale je otázkou, jestli budeme těmi prvními, kdo ho objeví, a dostane se do podzemního prostoru. Je možné, že tam byl už někdo před námi," poznamenal.

Nebude už vykradená?

Odpověď na tuto otázku by mělo dát otevření hrobky poté, co nález posoudí odborníci z Národního památkového ústavu a dalších institucí. Ti by se měli se na místo vypravit už tento týden.

„Objev je důležitý sám o sobě, zůstává ale otázkou, zda se nám hrobku podaří nalézt nevykradenou, a kdo do ní byl v minulosti uložen," řekl archeolog.

Poslem dobrých zpráv by se mohl stát i objev mužského snubního prstenu z mosazi, který našli archeologové v sondě koncem minulého týdne.