„Největší zajímavostí jsou relikty původní městské brány, jíž se vstupovalo na Horní náměstí. Zachytili jsme základy její severní a jižní části," upřesnil přerovský archeolog Zdeněk Schenk. V Přerově se v minulosti nacházely brány dvě – jedna u vstupu ze Žerotínova náměstí, druhá z náměstí Na Marku.

„Tato brána byla kolem roku 1830 snesena a zasypány byly i městské příkopy. Po odkrytí zeminy jsou nyní krásně vidět také zbytky původní parkánové zdi a barbakánu, což byl fortifikační systém, vystavěný za Pernštejnů na přelomu 15. a 16. století," doplnil Zdeněk Schenk.

Travertinová dlažbaArcheologické objevy v Přerově - Torzo původní městské brány, historická dlažba ze 16. a 17. století apůvodní kanalizace

Zraky lidí, kteří ve čtvrtek procházeli kolem staveniště v Pivovarské ulici, asi nejvíce upoutala původní historická dlažba z travertinu a devonského vápence.

„To, co se v Přerově v poslední době nachází, nemá obdoby. Je jen škoda, že takové klenoty po našich předcích nakonec pohřbí nová cesta," komentoval to jeden z kolemjdoucích.

Kanál s mincí

Archeologové se nyní pohybují asi půl metru pod úrovní původní dlažby. Kromě pozdně středověkých nálezů se podařilo zachytit také mladší vrstvu a k zajímavostem patří i průběhy tras původního kanalizačního systému, jenž byl vybudován v období raného novověku.Archeologické objevy v Přerově - Torzo původní městské brány, historická dlažba ze 16. a 17. století apůvodní kanalizace

„Jednu větev kanálu, přikrytou travertinovými deskami, jsme zachytili přímo u městské brány. V dolní části Pivovarské ulice při vyústění do prostoru Mostní se pak podařilo nalézt trasu kanálu, jenž byl vyzděn z lomového kamene. S pomocí detektoru kovu jsme v těchto místech našli i jednu minci – měděný krejcar z roku 1800," doplnil.

Výzkum archeologů tento týden končí a už v pátek se začne v Pivovarské ulici pracovat na konstrukčních vrstvách nové cesty. „Nejpozději do 10. října by měla být stavba hotová," uvedl Jiří Raba z odboru rozvoje přerovského magistrátu.