Na podporu projektu se 27. května v Městském domě v Přerově uskuteční benefiční koncert.

„Děti z domovů se dostávají do života jen s pár prostředky, a když nemají kde bydlet, tak je jejich situace zoufalá," řekl Jaroslav Strejček z Nadace Malý Noe, která stála u zrodu projektu.

Klienti dětského domova mají získat od města jednopokojový byt tak, aby jim nevznikaly příliš vysoké náklady a byli schopni uhradit nájemné. Smlouvu budu mít na dobu určitou. Podmínkou je, aby si našli práci.

Že se mladí lidé ocitají po dosažení plnoletosti a skončení studia v nezáviděníhodné situaci, potvrdil i ředitel Dětského domova v Přerově Jan Pavlas.

„Před dvaceti lety neexistoval zákon, který by upravoval normy pobytu a života dětí v domově. Stát se o ně příliš nezajímal. S novým zákonem se objevila možnost, že mohou setrvat v tomto zařízení až do věku 26 let, to znamená až do doby ukončení přípravy na povolání," přiblížil.

Do původních rodin se nechtějí vracet

Někteří klienti, kteří vystudovali střední, nebo ve třech případech dokonce vysokou školu, mají ale podle něj problém dětský domov opustit.

„Úplné sirotky v našem zařízení nenajdete, ale protože tyto děti pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, nechce se jim do původních rodin vracet, i když by tu možnost měli," řekl.

Zatímco dívky se většinou osamostatní snáze, protože si najdou přítele a nastěhují se k němu, s chlapci to bývá podle jeho zkušeností složitější.

„Jejich situace je ztížená, a proto předpokládáme, že bychom do startovacího bydlení umístili chlapce. Bude to ale záležet na nich – přesvědčit je, aby zvládli být samostatní a soběstační," podotkl.

Lokality u nádraží raději ne

Nutnost pomoci klientům z dětských domovů si uvědomuje i město.

„Sociálnímu začlenění lidí, kteří jsou bezradní v tom, jak se o sebe postarat, je třeba výrazně pomoci. Pokusíme se zavést systém tak, že vytipujeme dva až čtyři byty. Nadace si jeden vybere a město ho připraví tak, aby byl způsobilý k řádnému užívání," řekl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Město vytipovalo několik lokalit, z nichž se do užšího výběru dostaly byty v ulici Generála Štefánika a na Jižní čtvrti.

„Neradi bychom se přikláněli k lokalitám v okolí nádraží. Rozhodli jsme se tedy pro byt na Jižní čtvrti, který by byl plně vyhovující," doplnila Martina Svatošová z Nadace Malý Noe.

Koncert s Arryhtmií i Wykrentem

Pomoci získat finanční prostředky na zařízení startovacích bytů má také benefiční koncert, který se uskuteční 27. května v 19 30 v Městském domě v Přerově.

Koncert zahájí zpěvačka Leona Machálková, ale na podiu se objeví také skupina Arrhythmia a celý program uzavře vystoupení skladatele a hudebníka Jaroslava Wykrenta.

O přestávce vystoupí klienti Dětského domova v Přerově.

„Na koncert pozveme také všechny sponzory Libosadu Malý Noe. Patrony stromů v bývalých Knejzlíkových sadech se stali také nový tajemník magistrátu, náměstci primátora a jeden si zakoupí i zpěvačka Leona Machálková," uzavřela mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.