„Tento dotazník je zaměřen kompletně na rozvoj obcí pro období 2014 až 2020. Dotazníky jsou standardní součástí strategického plánu a zpětná vazba přímo od občanů nám jej pomůže definovat," řekl manažer místní akční skupiny (MAS) Rozvojové Partnerství Regionu Hranicko František Kopecký.

Výstupy z dotazníků budou důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak i celého regionu. Vědomí konkrétních požadavků a názorů obyvatel a jejich vyjádření s kvalitou života v obci a regionu je prý proto velice důležitou položkou.

„V dotazníku se zobrazí otázky týkající se dopravy, bezpečnosti, životního prostředí, možností trávení volného času či nabídky služeb," doplnil k anonymnímu šetření manažer František Kopecký.

Kde vyplňovat?

Možnosti vyplnění dotazníků se zájemcům nabízí buď přímo na internetových stránkách Mikroregionu Hranicko, nebo ve vytištěné podobě na obecních úřadech. Veřejnost může vyplněné dotazníky odevzdávat do sběrného boxu do konce ledna 2013.

Zjišťování názorů obyvatel však není na Hranicku ničím novým. Podobné projekty v oblasti probíhaly i během právě skončeného období.

V Hustopečích o povodňové ochraně

Dotazníky související s problematikou povodní na podzim vyplňovali obyvatelé Hustopeč nad Bečvou. Výsledky by v budoucnu měly pomoci k účinnější protipovodňové ochraně.

„Dotazníkové šetření již skončilo, avšak výsledky ještě nemáme. Centrum výzkumu Akademie věd České republiky, které projekt realizovalo, názory shromažďovalo z kompletního hlediska. Výsledky bychom měli mít k dispozici někdy v prvním čtvrtletí příštího roku," sdělil tajemník městyse Václav Vomáčka.

Další dotazníky

K dotazníkům se na Hranicku často využívá také studentů vysokých škol. Tak tomu bylo například při pravidelném tázání klientů Městského úřadu Hranice, kteří hodnotili služby a práci úředníků. Radnice byla s letošními výsledky vesměs spokojena, podle slov tajemníka Městského úřadu Hranice Vladimíra Vyplelíka dokonce dosáhla spokojenost klientů s pracovníky čtyř nejnavštěvova­nějších odborů nejvyšších hodnot za posledních šest let, tedy od počátku pravidelného šetření.

Součástí studentské diplomové práce bylo také zjišťování názorů potštátských obyvatel na budoucí využití prostorů vyhořelé továrny na místním náměstí. Výstupy občanů využijí zastupitelé města ke konečnému rozhodnutí.

Oblíbené jsou také ankety na internetových stránkách mnoha jednotlivých obcí či svazků vesnic v hranickém regionu. Řada z nich právě v tomto roce dala svým oficiálním webovým portálům obsahově i graficky nový kabát a uvedené anketní dotazy směřující na jejich oblibu a kvalitu patří vůbec k těm nejčastějším.