Podle některých majitelů budov je to však málo.

Jak má snižování rizik vypadat?

Při opravách, které mohu mít vliv na stabilitu stavby, bude chtít stavební úřad vyjádření statika. Ten musí s důrazem na římsy a atiky potvrdit, že práce neovlivní odolnost budovy.

Pokud půjde o dům v městské památkové rezervaci, bude postup přísnější.

„U udržovacích prací budou referenti v případě jakékoli pochybnosti požadovat stavebně technický posudek a statický posudek u drobných oprav na fasádě nebo na střeše," uvedl tajemník magistrátu Jan Večeř.

Zároveň město nabídne vlastníkům domů v městské památkové rezervaci průzkum budovy od certifikované firmy, kterou vybere.

Letos zvolilo ulice Pavelčákova, Riegrova, 28. října, 8. května a Opletalova, dohromady je to přes sto dvacet staveb včetně kostela svatého Mořice a radnice. Do konce roku vyčlení čtyři sta tisíc korun, pro příští rok to je milion.

„Opatření budou dlouhodobá a budou znamenat práci a peníze nejen z radnice. Bude záležet na vlastnících nemovitostí. Mají tu nabídku, jinou cestu nevidím. Kdo to myslí dobře, měl by ji přijmout," doplnil tajemník.

Podle jeho hrubého odhadu může stavebně technický průzkum přijít na deset až patnáct tisíc korun.

Majitelka domu na nároží Riegrovy ulice a třídy Svobody Dagmar Šnýdlová nevidí v návrhu města překážku, nepřijde jí však dostatečný.

„Když město zaplatí statika, nemám problém ho pustit do baráku. I když ho nepotřebuji, protože mám svého. Kdyby třeba město přidalo na opravy, ale oni to nefinancují a památkáři jenom říkají, co se nesmí nebo musí," řekla Dagmar Šnýdlová.

Tramvaje? Jen jedno z možných vysvětlení

Podle ní způsobily pády zdiva z polikliniky i loni v ulici 8. května otřesy z tramvajové dopravy. Vedení města to však považuje jen za jednu z možných vysvětlení.

„Převládají emoce a spouští se různé taktické hry. Já to cítím tak, že nikdo není schopen říct přesné příčiny. Kdo ví, zda tiká bomba na domě 
u tramvajové trati a nebo někde v centru města?" řekl primátor města Olomouce Martin Novotný.

„Město má omezené možnosti a mnoho rozhodnutí je na soukromých majitelích. Bude záležet na dialogu," konstatoval primátor.

Magistrát se teď pustí do kontroly svých budov včetně těch určených k prodeji.

Zároveň zvažuje omezení rychlosti projíždějících tramvají 
v centru a zvažuje i případné urychlení investic na opravy tramvajové trati či omezení tonáže při vjezdu nákladních aut.

„Těmito opatřeními ale nechceme říct, že příčina je jednoduchá. Před otevřením tratě na třídě Kosmonautů byla doprava v ulici 8. května dvojnásobná a nic se tam nedělo," uvedl Martin Novotný.

Do Vánoc chce město svolat prostřednictvím stavebního úřadu kulatý stůl, ke kterému pozve i zástupce Národního památkového úřadu. Chce s nimi prodiskutovat problematiku oprav domů v památkové rezervaci.