Kromě dvou zmíněných parků se regenerace dotkne hřbitovů na ulici Husově a v Bukovicích, náměstí Svobody a parčíku na ulici Vodní.

V rámci projektu bude celkově ošetřeno třináct stovek dřevin. Pracovníci specializované firmy odfrézují téměř padesát starých pařezů. K zemi půjde přes 260 dřevin, vysazeno jich naopak bude šest desítek.

Největší zásahy čekají Smetanovy sady. Pokácí se zde přes sto šedesát stromů, ošetření se dočká osm stovek dalších. Několik desítek stromů zmizí z Aleje nářků, která lemuje tok řeky Bělé.

„V této aleji byly ve velice malých vzdálenostech vysazeny buky. Buk je jedna z našich největších dřevin, průměr koruny dospělého stromu je třicet metrů. Zde však byly buky vysazovány tři čtyři metry od sebe do aleje, která je navíc dvouřadá,“ řekl při veřejném projednání projektu regenerace zeleně jeho autor Jaroslav Kolařík.

Odstraněné stromy mají dát prostor a světlo zbývajícím, aby ty mohly přežít a dále růst. „Tento celek je do jisté míry zničený. A to ne péčí, ale její absencí. Kdyby tam poslední desetiletí probíhala prořezávka, stromů by tam dnes bylo například jen pět procent. Alej by vypadala stejně jako dnes. Stromy by ale nebyly vyhnané do výšky, ale vypadaly by tak, jak mají stromy správně vypadat, doplnil Kolařík.

Lidé se v sále jesenické kaple v úterý 1. listopadu například ptali na druhy stromů, které budou nově vysazeny, nebo na poměr stromů, které byly v minulosti v Jeseníku pokáceny a zasazeny.

Diskuse se rozběhla i okolo Reymanova parku. Zde půjde k zemi téměř sedm desítek stromů, přibyde jich osm.

„Tento park měl v minulosti sedm set stromů. Když se zde stavěl most a nové cesty, padlo tři sta stromů. Dosadilo se jich sto. A teď se má stát to samé - padnout má sedmdesát stromů. Trošku nad tím přemýšlejte,“ zlobil se nespokojený muž středního věku, který v lokalitě bydlí.

„Myslím, že už z plánu je vidět, že se nejedná o obnažování. Vyplývá z něj, že je tato plocha extrémně přehoustlá. Tím, že se utvoří prostor pro zbývající stromy, budou moci tvořit větve a zahušťovat korunu. To, že vybíráme stromy, není kácení, ale výchovný zásah. Probírka se uskutečnit musí. V opačném případě tam budou během deseti patnácti let holé tyče,“ vysvětlil Kolařík.

Zakázku v hodnotě 8,3 milionu korun bez DPH získala litoměřická firma Gardenline. Náklady z velké části uhradí dotace Evropské unie.

„Smlouva o dílo je uzavřená, čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace. Firma může začít pracovat prakticky kdykoli, když rozhodnutí obdržíme, upřesnil František Chovanec z oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Jeseník.

Pily by se mohly do stromů zakousnout už letos v listopadu. Kácení by ve všech lokalitách mělo skončit nejpozději v lednu příštího roku. V dubnu a v květnu 2012 by měly být vysazeny nové dřeviny. Ošetřování a další zásahy jsou naplánovány na červen až listopad příštího roku.

tabulka