Součástí stavebních prací byl i archeologický výzkum, který vydal nečekané nálezy.

„Že pod schodištěm najdeme zakonzervované původní středověké vrstvy z 9. a 10. století, s tím jsme vůbec nepočítali," sdělil Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci.

„Z nejzajímavějších nálezů lze zmínit zlomek jantaru, který dokládá dálkové kontakty na Pobaltí. Dál se našlo velké množství zlomku malt a střešní krytiny. Dokládá to blízkou existenci nějaké významné velkomoravské stavby," řekl Šlézar s tím, že pravděpodobně se jednalo o kostel.

Dále připomněl původní raně středověký příkop z 9. a 10. století, který se nacházel na dnešním rozhraní Denisovy ulice a náměstí Republiky.

„Byla to strategická poloha. Příkop fungoval až do 14. století, kdy jej nahradil nový opevňovací systém s hradební zdí a bránou, která v těchto místech stávala," dodal památkář.

Nálezy podle něj dokládají, že po pádu Velké Moravy hrála Olomouc ve středověku na Moravě zásadní roli.

Použili kvalitnější materiál

Důvodem oprav byl špatný stav schodiště, do kterého zatékalo.

„Neodtékala z něj voda, v zimě se kvůli tomu rozestupovalo a ztrácelo rovnováhu. S pomocí olomoucké farnosti, která je majitelem kostela, jsme provedli ty nejnutnější práce. Udělala se drenáž, takže pískovec už nebude trpět. Dlažbě terasy a restaurování balustrády se budeme věnovat v příštím roce," uvedl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

Restaurátoři při opravách pracovali s kvalitnějším materiálem, protože původní byl měkký a degradoval.

„Použit byl božanovský pískovec. Některé části jsme navíc museli vyměnit, jelikož prvky dožily a nebyly nosné," přiblížila práce Alena Jemelková z památkového oddělení Arcibiskupství olomouckého.

Příští rok budou práce pokračovat novou dlažbou a napojením na odtokový systém.

„Aby odvodňovací systém začal fungovat, bude potřeba sedm set tisíc korun," zmínila Jemelková.

Letos náklady dosáhly 1,24 milionu korun, z nichž přes půl milionu dalo ministerstvo kultury a Olomoucký kraj tři sta tisíc korun. Podobně přispělo i město, které poskytlo peníze také na archeologický průzkum.