Ze všech onkologických onemocnění má právě rakovina plic na svědomí nejvíce lidských životů. Pořízení přístroje podpořilo občanské sdružení Promeritum, které poskytlo finanční příspěvek z darů obyvatel regionu.

„Přístroj je schopen uvolnit dýchací cesty při jejich uzavření nádorem a umožnit tak nemocnému člověku opět volné dýchání. Může zastavit krvácení z dýchacích cest a pomáhá při zavádění průduškových protéz. Ohebné laserové vlákno má průměr jeden milimetr a zavádí se do průdušek pomocí bronchoskopu (endoskopického přístroje). Laser ničí nádory bezkontaktním odpařováním nemocné tkáně," popsal možnosti přístroje Vítězslav Kolek, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FNOL a předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Podle profesora Kolka zabíjí rakovina plic nejvíc pacientů ze všech zhoubných nádorů. Je vyvolána hlavně kouřením a její výskyt stoupá v poslední době především u žen.

Na klinice pracuje Pneumoonkologické centrum, které ročně diagnostikuje přes 200 nových případů rakoviny plic.

Nemocní jsou léčeni chemoterapií a biologickou léčbou, ve spolupráci s hrudními chirurgy se zde provádí operace časných stádií nemoci a ve spolupráci s onkology ozařování.

25 tisíc ošetření za rok

Olomoucké centrum se dlouhodobě specializuje právě na léčbu pomocí intervenční bronchoskopie, což je léčba laserem nebo zavádění protéz a zářičů do průdušek.

Při příležitosti slavnostního předání přístroje klinice byla v budově Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FNOL odhalena tematická plastika známého olomouckého sochaře Karla Hořínka nazvaná „Dech zdraví".

Zároveň si zdravotníci připomněli 85. výročí založení prvního plicního léčebného zařízení v Olomouci, kterým byl plicní pavilon postavený v roce 1927 v tehdejších Moravských zemských ústavech v místě dnešní II. interní kliniky.

„Pavilon měl padesát lůžek a léčila se zde hlavně tuberkulóza. Ročně bylo ošetřeno až dva tisíce tři sta nemocných. Na dnešní plicní klinice je ročně ambulantně provedeno přes pětadvacet tisíc ošetření a provádí se asi dva tisíce bronchoskopických a jiných intervenčních výkonů, šestnáct tisíc vyšetření plicních funkcí a mnoho dalších diagnostických výkonů. Léčí se zde záněty plic a průdušek, nitrohrudní nádory nebo různá poranění plic. Nejčastějšími nemocemi jsou chronická obstrukční plicní nemoc, zápaly plic, astma, rakovina plic, poruchy dýchání ve spánku, cystická fibróza a sarkoidóza," uvedl přednosta kliniky.