Projekt měl za cíl podpořit stabilitu smrkových porostů ve věku třicet až čtyřicet let a zvýšit druhovou rozmanitost lesů.

Na více než třech stech hektarech v revírech Sněžník, Stříbrnice, Sušina a Sklené nechal podnik porosty prořezat.

„Rozvolnili jsme les. Podpořila se tím stabilita jeho okrajů," sdělila Hana Komárková, šumperská specialistka na ochranu přírody z podniku Lesy ČR.

Práce se týkaly území, kde se na konci 20. století výrazně těžilo kvůli kalamitě.

Do smrčin stejného věku navíc lesníci vysadili přes 46 tisíc mladých jedlí, olší, buků a jeřábů. Národní přírodní rezervace Králický Sněžník se tak stala pestřejším biotopem pro řadu chráněných rostlin a živočichů.

Oblast Králického Sněžníku je mimořádně cenným územím, jehož stav donedávna opakovaně ovlivňovaly živelné kalamity, ale i námrazy, hmyzí škůdci či silné imise.

Zatím poslední kalamitou byla větrná smršť, která v oblasti v červenci pokácela přes sto padesát tisíc kubíků dříví.

Lesníci proto oblasti věnují zvýšenou pozornost již od roku 2009, kdy zde vysazovali listnáče, jedle a likvidovali stromy napadené kůrovcem.

„V podpoře udržitelného vývoje horských lesů v této přírodní rezervaci budeme pokračovat," uzavřela Komárková.