„Rada města usnesením z poslední schůze doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši jeden milion korun občanskému sdružení Lipka. Radní tímto rozhodnutím deklarují, že podpora infrastruktury sociálních služeb je prioritou vedení města," konstatovala mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Peníze pomohou ojedinělému projektu. Občanské sdružení Lipka totiž v Prostějově připravuje vybudování chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením a otevření sociálně terapeutické dílny.

„Projekt s názvem „Mám kam jít" navazuje na systémová opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově. Pro tyto účely poskytlo město před třemi roky vhodnou budovu v ulici Jana Köhlera ve Vrahovicích," přiblížila náměstkyně primátora Alena Rašková.

Dodala, že občanské sdružení Lipka uspělo se svým rozsáhlým investičním projektem v hodnotě bezmála 22 milionů korun ve výzvě ROP Střední Morava. Dotace však pokryje 75 % nákladů, realizaci projektu je tak třeba dofinancovat částkou 5,5 milionů korun.

„Dofinancování plánuje Lipka dokrýt čtyřmilionovým úvěrem. Podmínkou banky pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru je dodatečně vyžadováno složení depozita ve výši jeden milion korun," popsala Alena Rašková.

Prostředky mají sloužit jako záruka v termínu čerpání úvěrových prostředků, tedy po dobu realizace projektu plánované do 31. 3. 2015.

Mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová poznamenala, že pomocnou ruku Lipce podalo zastupitelstvo města v závěru minulého roku, když vyhovělo žádosti a poskytlo na rekonstrukci budovy veřejnou finanční podporu ve výši jednoho milionu korun.