Vize velkolepého rodinného parku, jenž by vdechl život světově proslulému nalezišti v Předmostí u Přerova, v minulých letech usnula.

Nenašla podporu politiků ani investorů.

Projekt Mamutova, o němž se bouřlivě diskutovalo už v letech 2007 a 2008, rozdělil Přerovany na dva tábory.

Zatímco jedna část lidí si dodnes myslí, že město potřebuje více opravit chodníky, nebo zbudovat kanalizaci, druzí mají za to, že se investice do zviditelnění dávné minulosti Přerovu vrátí. V podobě přílivu turistů.

DinoPark táhne, Předmostí skomírá

Původní studie Mamutova se v minulých letech několikrát měnila a vylepšovala.

Prvotní vize počítala s areálem o velikosti šesti hektarů, ve kterém nebudou chybět modely pravěkých zvířat v životní velikosti, ale také rozhledna nebo sportoviště.

Zábavní atrakce měly navodit iluzi pravěké krajiny.

„Přerov by to potřeboval, Předmostí by mohlo přilákat atrakcemi děti z celé Moravy, podobně jako DinoPark ve Vyškově," je přesvědčen mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Zatímco scenérie ve Vyškově je spíše umělým navozením dávné minulosti, v Předmostí by kulisy tvořila autentická místa, jakými jsou Hradisko nebo Skalka. Tedy lokality, které přitáhly pozornost významných archeologů a badatelů.

Projekt připravený už tři roky

Mamutov – v novější verzi Svět lovců mamutů – by měl navíc návaznost na již zbudovaný Památník lovců mamutů a informační centrum, nebo vlastivědnou stezku Předmostím až do pravěku.

„V roce 2011 jsme zhotovili konečnou verzi projektu, a poté odbor rozvoje dopracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. To ale zatím nebylo vydáno. Problémem jsou podle mého pozemky a finance," konstatoval šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Ten nad projektem spolu s archeology a architekty strávil spoustu času.

Výběhy se živými zvířaty

Areál Světu lovců mamutů by podle něj nabízel nejen poznání pravěké i novodobé historie Předmostí, ale také relaxaci i sportovní vyžití.

„Řešené území o rozloze přibližně sedmi hektarů je funkčně členěno na tři celky: parkoviště se vstupním objektem, Park doby ledové a Osadu lovců mamutů," upřesnil Pavel Juliš.

Velkým lákadlem by byly bezesporu výběhy se živými zvířaty, která kdysi žila v Předmostí – například vlci, zubři nebo pižmoni.

„Je nemožné shrnout v několika odstavcích obsah studie, která ztvárňuje areál Světa lovců mamutů na sto deseti stránkách technických výkresů, skic, fotografií a odborných informací, provázených poutavým příběhem expozičního libreta," řekl.

Vodní prvky a světelné efekty

Od vstupu do areálu by se lidé na každém kroku setkávali s výsledky zdařilé spolupráce architektů, krajinářů a výtvarníků.

Iluzi glaciální krajiny parku by umocňoval vodoteč, vytékající z ledovcové morény, tvořící vstup k unikátní prezentaci autentického sprašového profilu, pokračující tajemným tunelem k obydlím lovců mamutů.

„Každá chýše je věnována jinému tématu a využívá jiných prezentačních technik. Nechybí zde působivé lovecké scény, pravěká zahrádka, skládky kostí a odpadků ani tajemné místo se šamanem," upřesnil.

Vše by bylo zasazeno do členitého nepřehledného terénu, doplněného vodními prvky a světelnými či zvukovými efekty.

V podzemí by se ukrývalo muzeum s věrným modelem mamuta, replikami nejslavnějších předmostských nálezů, vědeckou laboratoří, pohřební scénou a kinosálem s panoramatickou projekcí. Ta by představila krajinu Předmostí před 25 tisíci lety.

Projekt by podle města přišel na více než 150 milionů korun.

Pomůže jedině dotace

Proč se na důstojnou prezentaci slavné minulosti Předmostí v minulých letech zapomnělo?

„Mám malé děti, kterým by se něco takového určitě líbilo. Pokud se ale bavíme o finanční otázce, tak jsou v Přerově důležitější věci, než je Mamutov. Projekt nezavrhuji, ale je možné ho uskutečnit jedině s pomocí dotace," soudí náměstek přerovského primátora Michal Zácha. (ODS).

Záměr by se podařilo realizovat za předpokladu, že by se dostal na seznam akcí, financovaných z prostředků Evropské unie.

Šestileté plánovací období EU totiž představuje pro územní celek Olomoucká aglomerace příležitost získat dotace v řádech miliard korun.

Naděje, že by se realizoval, tedy existuje. A naděje umírá poslední.