Vybudování takového obchodu však kvituje například paní Martina.

„Jsem ráda, že tam něco takového bude. Vietnamci mívají zboží levnější," řekla. Ze šesti na sobě nezávislých lidí však byla s tímto názorem jediná. Ostatní vyjadřovali spíše opačné stanovisko.

Většina z respondentů se zamýšleným projektem nesouhlasí a ve srovnání s někdejšími kulturními účely budovy berou vznikající obchod krokem zpátky.

„Je to na nic. Kino sloužilo i pro různé kulturní akce, besídky pro školy. Teď tu budeme mít další Vietnamce. Jak nás to kulturně obohatí?" položil řečnickou otázku Tomáš Konečný. Podobný názor zastává také paní Marie.

„Řekla bych, že Vietnamců už tady máme dost. Do kina jsem občas chodívala, určitě by tu mělo být dál," uvedla.

V podobném duchu mluvil také pan Marcel, který je už v důchodovém věku. Podle něj bylo chybou radnice, když ve městě rozmach Vietnamců povolila. Jenže městské orgány s touto variantou musely počítat už v době, kdy od možnosti odkoupit chátrající objekt na křižovatce U Černého orla ustoupily.

V létě 2010 pak byla podepsána kupní smlouva s novým majitelem vietnamské národnosti. Lidé už tehdy rozpoutali na sociálních sítích diskuzi o tom, zda se případná vietnamská prodejna se do prostranství v jádru Hranic vůbec hodí.

Přerovský a hranický deník požádal o stanovisko k realizovanému projektu také nynějšího majitele objektu, který ale nakonec redakci vyjádření neposkytl.

Město šanci ovlivnit dění kolem kina ztratilo

V rámci městského úřadu může v současnosti do probíhajících prací zasahovat jen stavební úřad. Město však budovu nevlastní, a proto jsou jeho kompetence v tomto směru výrazně omezené.

„Stavbu jsme povolovali, a proto víme, že na místě má stát jistá obchodní jednotka. Nemůžeme ale určovat, k jakým účelům bude ta či ona budova sloužit. Město by do těchto věcí mohlo více mluvit v případě, kdy by ten objekt vlastnilo," přiznal vedoucí stavebního úřadu v Hranicích Ladislav Patočka.

Situace je ale jiná. Město odmítlo vlastnictví budovy, která už v době svého prodeje byla ve velice špatném stavu a kvůli rekonstruování by vyžadovala nemalé finanční prostředky. Radnice tím v podstatě dala zelenou soukromým podnikatelům, kteří o prostory jevili zájem.

Autoři: PAVEL MAŠLAŇ, VÍT VRBKA