Turisté a milovníci historie navštíví při dalších zastávkách také přerovský pomník 151 pruských vojáků a pomník padlých vojáků v Dluhonicích.

„Právě Přerov byl jedním z měst, které přímo pocítily tíhu válečných událostí. Naučná stezka bude podrobněji informovat o bojových operacích v okolí města i epidemii cholery, která město v roce 1866 zasáhla," vzpomněla Miroslava Švástová z přerovského magistrátu, která má na starosti památkovou péči.

Znalci historických událostí znají z dobových materiálů podrobnosti o pobytu vojáků na Přerovsku.

„Víme, že se v okolí města 11. července roku 1866 utábořil rakouský první armádní sbor generálmajora Leopolda von Gondrecourta, který tu chtěl nabrat sílu a doplnit výzbroj a výstroj. Odpočinková idylka ale trvala jen pár dní," nastínil Jiří Synek z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

Jak připomněl, pronikly už 15. července do okolí Tovačova jednotky pruského prvního armádního sboru generála pěchoty Adolfa von Bonina a jízdní divize generálmajora Julia von Hartmanna s cílem podniknout výpad k Přerovu, kde mělo být zničeno telegrafní vedení a přerušena železniční trať.

„Generálmajor Hartmann shromáždil pro úder na Přerov své veškeré bojeschopné jednotky. Po překročení řeky Bečvy ale zjistil, že u Dluhonic a Rokytnice stojí silná uskupení rakouské pěchoty, a tak po několikahodinovém boji mezi rakouskou pěchotou a pruskou jízdou musel uznat, že Přerov je hájen příliš silnými jednotkami nepřítele a stáhl se zpět k Tovačovu," vzpomněl Jiří Synek.

Prušáci zničili most přes Bečvu

Na všechny tyto události stezka vzpomene – ale i na to, že v noci začaly postupně opouštět Přerov jednotlivé brigády rakouského prvního armádního sboru a 16. července v odpoledních hodinách přišla do města pruská armáda.

„Hodinu před půlnocí vyhodili pruští ženisté do vzduchu železniční most přes řeku Bečvu, ale vzhledem k tomu, že se už v okolí města žádné rakouské jednotky nenacházely, zkomplikovala si pruská armáda především přepravu vlastních posil ze Slezska," řekl znalec prusko-rakouské války Synek.

Němým svědkem krvavých událostí se stalo v Přerově, Dluhonicích a Rokytnici několik pomníků a válečných hrobů, ke kterým návštěvníky dovede nová naučná stezka.

Za 55 tisíc korun ji vybudovalo město Přerov ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.

„Stezka bude slavnostně otevřena v sobotu 28. května v 10 hodin dopoledne na svém prvním stanovišti – před městským hřbitovem v ulici 9. května. O tři čtvrtě na jedenáct se pak uskuteční pietní akt u pomníku pruských vojáků na hřbitově," uzavřela Miroslava Švástová.