Dva důležité olomoucké mosty přes řeku Moravu čeká demolice. Zásadní přestavba mostů u Bristolu a na Masarykově třídě, která na dlouhé měsíce omezí Olomoučany, bude součástí protipovodňové ochrany města a měla by začít ještě v letošním roce. Jako první dělníci strhnou konstrukci na Masarykově třídě.

Plánovaná podoba nového mostu se však stala terčem silné kritiky olomouckých architektů a radnice se na poslední chvíli rozhodla ji změnit.

„Řešení s podélnými betonovými žebry vystupujícími nad vozovku, které předložilo Povodí Moravy, vyvolávalo mezi veřejností i mezi radními značné pochybnosti," vysvětlil Jan Holpuch, náměstek olomouckého primátora.

Nyní je tak na stole nový návrh z dílny brněnského architekta Antonína Nováka, se kterým se radní seznámili na začátku týdne.

Místo středových betonových žeber, která připomínala spíše svodidla na dálnici, vychází nová skica z podoby, kterou měla stavba už v 19. století. Město proto bude připravovat podklady ke spuštění stavby 
s novým projektem.

Architekti kritizují nové mosty pro Olomouc: Vypadají jak dálnice

Nový návrh: nebe a dudy

Architekt Antonín Novák z brněnské kanceláře DRNH pro město připravil alternativní návrhy podoby mostu. Uskutečnilo se několik pracovních jednání a postupně se rodily nové varianty podoby mostu s co nejméně vystupujícími nosnými žebry.

Řešení nové konstrukce totiž do značné míry omezují přísné požadavky na protipovodňovou ochranu, na nosnost vyplývající z tramvajového provozu i požadavky památkářů.

Při stavbě nesmí být použita horní závěsná nosná konstrukce ani pilíře, které by zasahovaly do koryta řeky.

Otevření diskuse nad podobou významné stavby vítají také kritici původního návrhu z Klubu architektů Olomoucka (KAOL).

„Zatímco se ještě nedávno zdálo, že vše je jednoznačně dáno a že prostor na tvorbu již nezbývá, první skici nového mostu krásně dokládají, jak rozmanitá a široká škála konstrukčních, materiálových 
i tvarových řešení se nám najednou otevírá," sdělil architekt z KAOL David Helcel.

Podrobně však návrhy hlouběji hodnotit nechtěl. „Každopádně ve srovnání s původními ,svodidly' je to nebe a dudy," poznamenal architekt Helcel.

Návrh nového mostu na Masarykově třídě od brněnského architekta Antonína Nováka. Zdroj: MmOl

Návrh přestavby mostu na Msarykově třídě v Olomouci

Návrh přestavby mostu na Msarykově třídě v Olomouci

Původní návrh nového přemostění na Masarykově třídě. Zdroj MmOl 

Původní návrh nového mostu na Masarykově třídě

Měli vypsat soutěž

Samotný autor nových nákresů sdělil pouze základní myšlenky, ze kterých při kreslení vycházel.

„Vyšli jsme z toho, jak byl řešený most na tomto místě už v 19. století," popisoval Antonín Novák. „Poslední návrh v sobě nese odkaz i na toto historické řešení," dodal.

Určitou vzpomínkou na historický most má být především kovová nosná konstrukce uprostřed mostního tělesa.

Podklady Antonína Nováka, který je držitelem ocenění Architekt roku 2013, radní zaujaly natolik, že odbor investic z něj má zpracovat projektovou dokumentaci.

„Ta má být hotová do tří měsíců, přičemž vše se musí stihnout tak, aby most mohl na podzim získat stavební povolení," sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.

Mezi olomouckými architekty stále platí názor, že město mělo na nový most vypsat architektonickou soutěž.

„Jistě by přinesla řadu hodnotných a možná i pozoruhodných výsledků," sdělil dále David Helcel.

Povodí: Nemáme výhrady

Podle náměstka Jana Holpucha město postupuje po dohodě s ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy tak, aby nebyl ohrožen harmonogram realizace protipovodňových opatření.

„Chceme, aby byl most nejen funkční po všech stránkách, ale aby měl také maximální estetickou hodnotu," doplnil náměstek Jan Holpuch.

Povodí Moravy nemá k architektonickým změnám podoby mostu výhrady. Klade si však jediný požadavek.

„Musí být dodrženy vodohospodářské podmínky, tedy umožnění povodňového průtoku 650 metrů krychlových za vteřinu 
a bude možné dodržet plánovanou organizaci výstavby, tedy při zachování tramvajové dopravy," sdělil Radek Špatka z Povodí Moravy.

Řeka Morava na jihu Olomouce po protipovodňových opatřeníchProtipovodňová ochrana OlomoucePrvní dvě etapy protipovodňových opatření byly završeny vloni v listopadu.
První se uskutečnila v roce 2007 a týkala se úprav koryta řeky Moravy 
v okolí Salzerovy reduty a ulic Wittgensteinova, Tovární, Holická a Babíčkova, její součástí bylo vybudování obtokového kanálu.
Druhá etapa se týkala především ochrany Nových Sadů a skončila vloni na podzim.
Další část druhé etapy, při které se bude kromě jiného pracovat na mostě na Masarykově třídě, se dotkne centra města.
Po dokončení, 
v roce 2017, je v plánu třetí etapa. Ta se týká úseku řeky od mostu u Bristolu, který také postaví nový, až po Černovír.
Ochrana Olomouce za více než jednu miliardu korun by měla být kompletní v roce 2018.
Zdroj: Povodí Moravy