Národní biomedicínský a biotechnologická park, který propojí vědu s praxí vzniká v Olomouci. Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest do něj budou lákat investory.

Město tak má ambice stát se českým centrem biomedicíny a biotechnologií, výrazně k tomu přispěje i ve středu 28. listopadu otevřený Ústav molekulární a translační medicíny v areálu Lékařské fakulty Univerzity Palackého, který se zaměřuje hlavně na výzkum nádorových a infekčních onemocnění, vývoj nových diagnostických postupů a léků.

Studenti a zaměstnanci fakulty se pak po řadě let čekání, dočkali i nové dostavby tamních Teoretických ústavů.

Oba nové objekty vznikly díky podpoře z evropských zdrojů.

„Obě stavby přináší jednak nové prostorové možnosti, nová technologická zázemí a nové pracovní příležitosti. Dojde také ke kvantitativnímu i kvalitativnímu rozšíření výuky, vědy a výzkumu na Lékařské fakultě, potažmo na celé univerzitě. Naši absolventi doktorských studijních programů, nyní mohou zůstávat přímo v nových prostorách a v našem regionu," uvedl děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milan Kolář.

Stavby vznikly za přispění evropského projektu Výzkum a vývoj pro inovace za necelé dvě miliardy korun. Poznamenal, že výhodou olomouckého centra je jeho kompaktnost.

„Na jednom místě máme staré Teoretické ústavy Lékařské fakulty, nové Teoretické ústavy, tedy jejich dostavbu, Ústav molekulární a translační medicíny a to vše v celofakultní nemocnici. Kompaktnost je naše síla a velká výhoda," doplnil Kolář.

Národní biomedicíncký a biotechnologický park pak vznikne v lokalitě Technologický park v Olomouci – Hněvotíně, která se nachází v jihozápadní části města u mimoúrovňového křížení rychlostních komunikací R46 a R35.

Poskytne zázemí pro zavedené firmy i firmy z prostředí univerzitního výzkumu. Uplatnění v něm najdou doktorandi a další odborníci z Olomoucka.