„Bydleli jsme v Přerově. Naše čtyři děti tam zdravotně příliš neprospívaly. Biskup potřeboval do pohraničí na Jesenicko kněze, protože tu čtyřicet let nastálo žádný nepůsobil," objasňuje duchovní okolnosti, které jej zavedly do Horní Lipové. V chalupě v Dlouhé dolině žije už osmým rokem.

Josef Libor Kratochvíla duchovně obhospodařuje území severně od Pradědu. Bohoslužby slouží v Osoblaze a v Jeseníku. „Na bohoslužby nás chodí zhruba dvanáct až patnáct. Na svátky dvacet a na Paschu, což je vrchol církevního roku, bývá na bohoslužbách kolem třiceti lidí," bilancuje pravoslavný kněz.

Sám nepochází z věřící rodiny, cestu k duchovním hodnotám nacházel až ve zralejším věku. Při přípravě výstavy o židovské komunitě v Přerově si přišel prohlédnout místo bývalé synagogy. „Viděl jsem, že je to dnes pravoslavný chrám. A už jsem tam zůstal," říká.

Ačkoli víru našel v pravoslavném chrámu, na celém Jesenicku nemá jeho církev žádný, kde by mohl sloužit bohoslužby. Věřící se scházejí v pronajatých prostorách.

Myšlenka na stavbu pravoslavného kostelíku vznikla ve chvíli, kdy Kratochvíla na turistickém webu našel svůj dům pojmenovaný jako faru. A kde je fara, tam má být i kostel. Pro stavbu chrámu se shodou okolností uvolnilo místo na sousedním pozemku.

„Idea stavět kostelík v nejchudším regionu naší vlasti v době krize, kdy mají lidé k církvi vzhledem k restitucím odtažitý vztah, se může někomu zdát bláznivá. Ale my si přesto řekli, že bude-li to Boží vůle, aby kostelík stál, pokusíme se o to. Zatím je nám přáno," říká Libor Kratochvíla.

Kostelík bude zároveň památníkem tisíců válečných zajatců na Jesenicku z období druhé světové války. Jeho budování začalo v polovině července. Ještě letos by měla být hrubá stavba pod střechou. Na započetí stavby výrazně přispěla obec, peníze, práci nebo materiál darovalo také téměř čtyřicet jednotlivců a firem.

„To, že letos velmi pravděpodobně uděláme hrubou stavbu, se rovná malému zázraku. Chtěli bychom ho zopakovat i v příštím roce. 19. srpna na svátek Proměnění Páně bychom rádi v hotovém chrámu sloužili první bohoslužbu. Když se to nepodaří, budeme trpěliví," uzavírá Kratochvíla.